Åben dialog med borgerne

Når Herlev Kommune og politikerne går i dialog med borgerne, så skal vi som politikere lytte og tage processen alvorlig. Det lyder egentligt banalt, men i den virkelige verden er det ikke altid sådan. Specielt ikke i Herlev.

Nu har Herlev Kommune indbudt borgerne til Bymesse om, hvad der gør Herlev til et godt sted at leve og – ikke mindst – hvordan byen kan udvikles i de kommende år, så Herlev bliver endnu bedre. Forhåbentligt bliver det i en åben dialog, hvor der lyttes til borgernes indspark, og hvor signalerne fra borgerne tages alvorligt.

De sidste to år har vi oplevet et tilfælde – i forbindelse med lokalplanforslaget for Lindehøj-centret – hvor der slet ikke som udgangspunkt var lagt op til dialog med borgerne. Jo, først da SF og De konservative havde taget initiativ til et borgermøde med over 150 deltagere kom der lidt gang i processen.

Og så har vi oplevet en eksemplarisk dialogproces med borgerne omkring lokalplansarbejdet i Eventyrkvarteret – flot lige ind til slutprocessen, hvor flertallet i Kommunalbestyrelsen ikke lytter til signalerne fra borgerne omkring minimums grundstørrelse. Og desværre også forsøger at tromle deres eget oprindelige synspunkt om massive udstykningsmuligheder igennem med u-underbyggede påstande og lodrette trusler om, at så kan borgerne jo bare beholde den forældede byplansvedtægt fra 1958. Det har manifesteret en kortslutning af den åbne dialogi med borgerne og er ikke noget kønt syn.

Jeg håber, at den nye dialog med borgerne om byens udvikling i forbindelse med ajourføring af Kommuneplanen for Herlev på en helt anden måde bliver en fri og fordomsfri proces, hvor politikerne lytter til borgere og brugere og tager dialogen med borgerne alvorligt. Hele vejen!

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF