SF tager afstand fra ansættelsesstoppet

Det forekommer at være en panikhandling, at borgmesteren har besluttet et ansættelsesstop i Herlev Kommune. Det sker hen over hovedet på kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og partierne bag budgettet for 2009 og 2010. I hvert fald er SF ikke blev taget i ed, selv om SF er et af partierne bag Budget 2010 – vi er ganske enkelt ikke blevet kontaktet om sagen på noget tidspunkt.

Ansættelsesstoppet virker også overilet. De økonomiorienteringer, som kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget har fået hidtil, har ikke tydet på, at der var ubalance mellem budget og forbrug. Borgmesterens beslutning om at indføre ansættelsesstop er således et klart aftalebrud.

Ydermere forekommer det udmeldte ansættelsesstop at være meget uhensigtsmæssig, fordi det kan betyde meget tilfældige forringelser – alt afhængig af, hvor der bliver ledige stillinger. SF mener, at hvis der akut er behov for besparelser og reduktion af ansatte i kommunen, så bør det ske ud fra en grundlag analyse af, hvor sådanne besparelser i givet fald gør mindst ond, og det bør under alle omstændigheder være en politisk beslutning i kommunalbestyrelsen, så politikkerne påtager sig ansvaret for forringelserne. SF kan ikke acceptere den helt tilfældige og ustyret forringelser af servicen til borgerne.

SF deler helt borgmesterens ønske om at adressere eventuelle forringelser af velfærdsydelserne til rette vedkommende: Regeringen. Lige nu har regeringen meldt sparekrav og forringelser ud i forhold til de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. SF synes ikke, at vi på nuværende tid skal føje regeringens ønsker, men kæmpe hårdt i de kommunale fællesskaber (KL) mod regeringens forsøg på at indskrænke kommunernes velfærdsydelser til borgerne. Det slag er ikke tabt – og SF har forventninger om, at Socialdemokraterne også vil tage i den kamp. Det er da også de udmeldinger om Socialdemokraterne i Folketinget og Helle Thorning Schmidt er kommet med de seneste måneder. Lad os holde fast i det. Eller risikerer vi blot at gå regeringens ærinde.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Nøl skader beskæftigelsen

Vi ser det næste hver aften på TV: Massefyringer fra danske virksomheder. Beskæftigelsen på mange områder falder – værst ser det ud på bygge- og anlægsområdet. Flere og flere håndværkere bliver arbejdsløse.

Finanskrisen er i al hast ved at udvikle sig en dyb og omfattende økonomisk og beskæftigelsesmæssig krise. En række af de helt tunge internationale økonomier som fx. USA og Japan har drastiske fald i BNP.

I mens sidder den danske regering og afventer, og afventer, og afventer … og gør ikke noget. Jo man hjælper nogle bankejer og –direktører, som belønning for deres formidable evne til at formøble og pantsætte store samfundsværdier. Men regeringen gør intet for at sætte gang i samfundsøkonomien og beskæftigelsen, der hvor der er allermest behov: Bygge- og anlægssektoren.

Her kunne regeringen ganske omkostningsfrit hæve eller ophæve det anlægsloft, som kommunerne i disse år er underlagt. Mange kommuner – herunder Herlev Kommune – har penge i kassen og mange projekter for renovering og ombygning af skoler og offentlige bygninger. I Herlev afventer vi således etableringen af de nødvendige køkkenfaciliteter i kommunens daginstitutioner, så vi snarest muligt kan blive i stand til at give alle børn i daginstitutionerne et sundt måltid mad hver dag. Og vi vil også kunne fremrykke skolerenoveringer, trafiksikkerhedsforanstaltninger og andre infrastruktur-anlæg. Alle opgaver, som ville kunne sætte gang i beskæftigelsen her og nu – og opgaver, som kun vil blive dyrere af at blive udskudt til senere.

Men regeringen nøler. Hvis det var en håndboldkamp, ville regeringen blive dømt for nøl og bolden givet over til det andet hold …

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

 

Statsforvaltningen gav SF medhold i klage over borgmesteren

Pressemeddelelse:

Statsforvaltningen har truffet afgørelse i SF’s klagesag over borgmesterens undertrykkelse af SF’s ændringsforslag ved Budgetbehandlingen sidste år i oktober måned. Her indstillede borgmesteren til kommunalbestyrelsen, at SF’s ændringsforslag om en madordning for de 3-6 årige ikke kom til afstemning. Allerede under mødet i oktober protesterede SF, men flertallet i kommunalbestyrelsen vedtog at udelukke SF’s ændringsforslag fra en egentlig afstemning.

Efterfølgende har SF klaget til Statsforvaltningen (som før den kommunale strukturreform hed Statsamtet/Tilsynsrådet). Det er denne klage, som Statsforvaltningen nu har givet SF medhold i. Som det bl.a. hedder i afgørelsen:

“Efter statsforvaltningens opfatte havde SF-gruppen ret til fornøden teknisk bistand i forbindelse med ændringsforslaget…”

Videre hedder det: “Efter statsforvaltningens opfattelse burde enten forvaltningen have gjort SF-gruppen opmærksom på, at forslaget ikke var tilstrækkeligt konkretiseret til at det kunne komme til afstemning og hjulpet gruppen hermed, eller borgmesteren burde have sørget for, at gruppen under mødet fik lejlighed til at konkretisere forslaget, så det kunne komme til afstemning.”

– Det er en klar næse til såvel borgmesteren som forvaltningen over deres håndtering af denne sag. Forvaltningen, fordi den har en klar forpligtelse til at rådgive og servicere hele kommunalbestyrelsen og ikke kun flertalspartiet og borgmesteren. Borgmesteren, fordi han burde have håndteret forløbet i kommunalbestyrelsen på en helt anden anstændig måde og givet SF-gruppen mulighed for at konkretisere forslaget under kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2007, udtaler Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF.

– Nu afventer SF borgmesterens reaktion på statsforvaltningens klare afgørelse. For det mest betænkelige under hele sager har været, at borgmesteren under kommunalbestyrelsesmødet i oktober udtalte, at SF kunne klage til tilsynsrådet, ombudsmanden, dronningen eller Anders Fogh eller hvem vi ville, men resultatet ville blive det samme. Jeg forventer, at borgmesteren nu vil komme på andre tanker og give udtryk for det, slutter Arly Eskildsen.

Yderligere informationer: Arly Eskildsen tlf. 61 68 82 52.