God lokalplan for Eventyrkvarteret – med skønhedspletter

Der er grund at kippe med flaget og sige “flot arbejde” om det lokalplansforslag for Eventyrkvarteret, som kommunalbestyrelsen nu sender ud i offentlig høring.

Forud er gået en proces, hvor Kommunalbestyrelsen var nødt til at nedlægge §14-forbud for at forhindre yderligere 2-etagers bygninger i kvarteret. Der har efterfølgende været et flot forløb, hvor borgerne er blevet inddraget i overvejelserne, som nu ligger til grund for lokalplanudkastet.

Lokalplanudkastet retter op på en række problemstillinger, som den gamle byplans-vedtægt fra 1958 ikke tog højde for, bl.a. som sagt tilladelse til at bygge i 2 hele etager, men også ønsket om at bevare og fremme de arkitektoniske og æstetiske værdier i området.

SF kan derfor støtte, at vi nu udsender lokalplanen i offentlig høring. Vi har dog vores store betænkelighed ved den foreslåede afvigelse fra Kommuneplan 2005-2017, hvor grundstørrelsen for fritliggende enfamiliehuse er fastlagt til mindst 700 m2 og nu foreslås nedsat til mindste grundstørrelse på 400 m2.

Der er ingen tvivl om, at grønne områder og grønne oaser i boligkvarterne har en positiv effekt – både i forhold til afstresning og almen trivsel for beboerne. Men også den miljømæssige effekt i forhold til klimaforandringerne spiller en rolle som “byen lunge” og som nedkøling af nærområderne. Her har en fortætning og højere procent af befæstet areal den stik modsatte virkning.

Om mindstestørrelsen så skal fastlægges til 700 eller fx. 600 m2 – det er vi villig til at overveje på baggrund af borgernes indmeldinger i høringsfasen.

SF havde derfor intention om at aflevere en mindretalsudtalelse til høringsmaterialet. Men på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling om, at der i den offentlige høring særligt skal spørges ind til den fremtidige mindstegrundstørrelse, ser vi os tilgodekendt på denne måde. Vi synes også, at det er godt, at vi tager mulighederne for at opføre dobbelthuse med i høringsfasen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF