Mix af boliger og idrætsfaciliteter er noget miskmask

Det fremlagde forslag til ny lokalplan for Lindehøj-området er et markant brud på Kommuneplanen. Området har hidtil været udlagt til offentlige formål som idrætsfaciliteter og butikker. Men med det nye forslag udlægges området også til boligformål.

Planforslaget betyder, at der kan bygges 3-4-etages boliger rundt om det nuværende stadionområde. Det er et markant brud på planpolitikken, sådan som det kom til udtryk i Herlev Kommuneplan, vedtaget for mindre end trekvart år siden. At placere boligbyggeri klods op ad eksisterende idrætsfaciliteter er problematisk af tre årsager:

– Det er noget miskmask, fordi det ikke kan undgå at give “nabo”-konflikter.

– Det forhindrer på forhånd områdets fremtidige udviklingspotentiale til idrætsformål.

– Det er en bymæssig fortætning som fjerner endnu et grønt område i Herlev med klar tendens til mere mursten og beton og færre grønne anlæg.

SF tager afstand for det fejlgreb i byudviklingen. Vi kan støtte forslaget om en udvidelse af Lindehøj-Centret. Men vi sætter vores lid til, at høringsperioden kan give anledning til en tænkepause hos den øvrige kommunalbestyrelse, så det foreslåede makværk kan blive taget af bordet igen.

Arly Eskildsen
kommunalbestyrelsesmedlem for SF