Nej til uskøn fortætning – ja til byudvikling

De sidste par år har der kørt en debatten en række lokalplaner, som kommunalbestyrelsens flertal har fremlagt, der alle har haft en målsætning om en markant boligfortætning af byen, dels i form af nye boligområder, dels fortætning af eksisterende boligområder.

For SF har det hele tiden været udgangspunktet, at en udvikling af byen i form af nye boligområder og fortætning af de eksterende skal sker under forudsætning af, at Herlevs præg af at være en grøn by, med mange grønne oaser placeret bolignært, ikke må gå tabt i processen. Internationale undersøgelser af udviklingen af sunde bymiljøer understreger netop grønne bolignære oaser som en vigtig forudsætning for beboernes afstressning, trivsel og sundhed.

Derfor vender SF sig også imod uskøn fortætning, hvor kommunalbestyrelsens flertal i disse år vil boligfortætte for næsten enhver pris – på de nuværende beboeres bekostning.

SF er ikke imod nye boliger. Vi har således stemt for hele eller dele af lokalplaner, som indebærer nye boliger, bl.a. dele af Gl. Klausdalsbrovej, Hørkær (Glødelampefabrikkens grund), Engskolevej og J.E. Pitzners Vej.

Men vi har også stemt imod udlægning af et område nord for Hjortespringskolen (“gryderne”), Lindehøj omkring Stadionanlægget og senest rejst debatten om minimumsgrundstørrelsen i Eventyrkvarteret. Her vil kommunalbestyrelsens flertal med Socialdemokraterne og Venstre i spidsen tillade grundstørrelser helt ned til 400/450 m2 i et traditionelt villakvarter – en grundstørrelse, som normalt er minimumsstørrelsen for rækkehusbyggeri.

I den seneste ekstrahøring i Eventyrkvarteret om 400 eller 450 m2 grundstørrelse er SF’s mindretalssynspunkt om et kompromis på minimumsgrundstørrelse på 600 m2 blevet undertrykt af forvaltningen. Så nu kan beboerne kun forholde sig til 400 eller 450 m2 – det er en narresut og demokratisk skandale. Men desværre ingen aprilsspøg!

Diskussionen om fortætningen af Herlev er ikke længere kun et nærlokalt spørgsmål, men et spørgsmål om hele byens udvikling, som alle borgere i Herlev bør forholde sig til. Det handler om den overordnede målsætning om boligfortætning for næsten enhver pris – eller udvikling af Herlev som en fortsat grøn og sund by at leve i for os, som allerede bor i Herlev.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF