Udvikling af en evalueringskultur i skolerne

Det er helt afgørende, at alle børn lærer at læse inden starten af 3. klasse, fordi det er en af de væsentligste forudsætninger for, at vores børn får de nødvendige faglige kompetencer til senere at tage en eller anden form for ungdomsuddannelse. Men det er blålys, når undervisningsminister Ulla Tørnæs gør spørgsmålet om obligatoriske og… Fortsæt læsning af Udvikling af en evalueringskultur i skolerne

Aldrig tilbage til 90’ernes skoleforhold

SF vil arbejde hårdt på, at vi aldrig igen kommer tilbage til de skoleforhold, som vi oplevede i 90’erne. Det var skoleforhold, som var præget af konsekvenserne af alt for store besparelser: Bygningsmæssige forfald – manglende renovering, svamp og svimmelsvampangreb på grund af misligholdelse, huller i gulvbeklædning, uhumske toiletforhold, skramlede vægge mv. Forældede undervisningsmaterialer –… Fortsæt læsning af Aldrig tilbage til 90’ernes skoleforhold

En pose varm luft – skolepolitik

Jeg var oprigtig positiv omkring Venstres nye toner omkring forbedringer af vores skolers indhold, men efter sidste uges svar må jeg desværre konstatere, at det – ligesom regeringens nye interesse for børne- og skoleområdet – er en stor pose varm luft. Først udsulter regeringen kommunerne økonomisk, så kommunerne presses til at spare på bl.a. børnepasningen… Fortsæt læsning af En pose varm luft – skolepolitik

En frugtbar debatproces – men nu skal værdierne konfronteres med skolens udfordringer!

Af Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for SF, medlem af arbejdsgruppen vedr. værdigrundlag for udviklingen af skolerne i Herlev. Processen med at udforme værdigrundlaget for udviklingen af skolerne har været utrolig spændende og frugtbar. Udover en veltilrettelagt proces med fremragende indspark i debatten vil jeg nok fremhæve resultaterne af caféarrangementerne. Her kom der virkelig nogle helt-nede-på-gulvet-udsagn fra… Fortsæt læsning af En frugtbar debatproces – men nu skal værdierne konfronteres med skolens udfordringer!

Nye toner på skoleområdet – men holder det?

Det er positivt, at Venstre i Herlev nu vil satse mere på den indholdsmæssige side af folkeskolen. Men det står i grel modsætning til de sidste to år, hvor Venstre i budgetforlig med Socialdemokratiet har medvirket til at spare på driften af Herlevs folkeskoler. Også på landsplan har regeringen via økonomiaftalene med kommunerne presset kommunerne… Fortsæt læsning af Nye toner på skoleområdet – men holder det?

Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Den ligger jo lige på den flade hånd og kan ikke være mere indlysende, som en forældre klart og tydeligt påpeger i sidste uge: Hvorfor starter kommunen med at lukke to daginstitutioner (både Storkereden og Byvænget) i den sydlige del af Herlev inden den planlagte renovering og ombygning af institutionen på Sønderlundsvej er gennemført? Hvorfor… Fortsæt læsning af Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Selvfølgelig kan hjemmehjælpen gøres bedre. Det manglede da bare, når vi nu via Herlevbladet er blevet præsenteret for i hvert fald tre tilfælde af galopperende svingdørshjemmehjælp. Det må ganske simpelt kunne gøres bare en lille smule bedre. I foråret 2002 måtte vi i kommunalbestyrelsen efterbevilge 4,1 mill. kr., som i de forudgående år var anvendt… Fortsæt læsning af Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Lave takster på børnepasning

I TV-Nyhederne i sidste uge blev Herlev kommune udråbt som en af landets allerbilligste på vuggestueområdet (1-2 årige). Det glæder vi os over i SF. SF har gennem mange år i kommunalbestyrelsen arbejdet på at begrænse stigningerne på børnepasningsområdet. Det er stort set lykkedes, og vi har i hvert fald undgået de store stigninger, som… Fortsæt læsning af Lave takster på børnepasning

Gør skolerne børneparate

Er skolerne i Herlev rigtig gode? Er skolerne for dårlige? Nogle mener det ene, andre det andet. Svaret ligger helt givet et eller andet sted midt imellem. Udfordringen til politikerne, de ansatte, forældrene m.fl. har i mange år været kravet om at gøre vores folkeskoler børneparate: Bygningsmæssige ordentlige rammer, et godt undervisningsmiljø, tilstrækkeligt med rene… Fortsæt læsning af Gør skolerne børneparate