Sandheden holder længst i debatten om forbindelsen over Ring 4

Det er egentligt lidt påfaldende, at debatten om forbindelsen over Ring 4 først for alvor kommer i gang langt tid efter den politiske behandling, høringsfase og beslutning i sagen. Måske er det derfor, at der i Herlev Bladets spalter blomster mange mærkværdige udsagn og påstande. Således også i sidste udgave, hvor Bjarne Kaspersen Hansen kaster… Fortsæt læsning af Sandheden holder længst i debatten om forbindelsen over Ring 4

Udgivet
Kategoriseret som Lokalplaner

Åben dialog med borgerne

Når Herlev Kommune og politikerne går i dialog med borgerne, så skal vi som politikere lytte og tage processen alvorlig. Det lyder egentligt banalt, men i den virkelige verden er det ikke altid sådan. Specielt ikke i Herlev. Nu har Herlev Kommune indbudt borgerne til Bymesse om, hvad der gør Herlev til et godt sted… Fortsæt læsning af Åben dialog med borgerne

Nej til uskøn fortætning – ja til byudvikling

De sidste par år har der kørt en debatten en række lokalplaner, som kommunalbestyrelsens flertal har fremlagt, der alle har haft en målsætning om en markant boligfortætning af byen, dels i form af nye boligområder, dels fortætning af eksisterende boligområder. For SF har det hele tiden været udgangspunktet, at en udvikling af byen i form… Fortsæt læsning af Nej til uskøn fortætning – ja til byudvikling

God lokalplan for Eventyrkvarteret – med skønhedspletter

Der er grund at kippe med flaget og sige “flot arbejde” om det lokalplansforslag for Eventyrkvarteret, som kommunalbestyrelsen nu sender ud i offentlig høring. Forud er gået en proces, hvor Kommunalbestyrelsen var nødt til at nedlægge §14-forbud for at forhindre yderligere 2-etagers bygninger i kvarteret. Der har efterfølgende været et flot forløb, hvor borgerne er… Fortsæt læsning af God lokalplan for Eventyrkvarteret – med skønhedspletter

Udgivet
Kategoriseret som Lokalplaner

Tænkepause til politikerne

SF konstaterer med tilfredshed, at den endelige vedtagelse af lokalplanen for Lindehøj-området efter borgermødet blev taget af kommunalbestyrelsens dagsorden. Uanset begrundelserne for denne disposition giver det nu politikerne en tiltrængt tænkepause. SF opfordrer alle politikere i Kommunalbestyrelsen til at bruge denne pause til at tænke sig grundig om og lytte til de mange tilkendegivelser fra… Fortsæt læsning af Tænkepause til politikerne

Tag borgernes indsigelser alvorligt

770 underskrifter, 25 høringssvar, mange læserbreve i Herlev Bladet. Det er status omkring lokalplan 63 – dvs. Lindehøj centerområdet. Nu skal politikerne til at vurdere på de mange indsigelser. En offentlig høring forpligter på ingen måde politikerne til at tage hensyn til de indkomne synspunkter fra borgerne. Sådan er formalia. Men hvis der skal stå… Fortsæt læsning af Tag borgernes indsigelser alvorligt

Udgivet
Kategoriseret som Lokalplaner

Mix af boliger og idrætsfaciliteter er noget miskmask

Det fremlagde forslag til ny lokalplan for Lindehøj-området er et markant brud på Kommuneplanen. Området har hidtil været udlagt til offentlige formål som idrætsfaciliteter og butikker. Men med det nye forslag udlægges området også til boligformål. Planforslaget betyder, at der kan bygges 3-4-etages boliger rundt om det nuværende stadionområde. Det er et markant brud på… Fortsæt læsning af Mix af boliger og idrætsfaciliteter er noget miskmask

Grønne oaser og naturlegeplads skal bevares

Det er særdeles arrogant at afvise debatten om lokalplanforslag 59, som indeholder en mulighed for bygningen af en 4-etagers boligblok på det område, som i dag fungerer som naturlegeplads for børnene på Hjortespring Skole og SFO. Allerede da kommunalbestyrelsen behandlede forslaget i maj tog SF forbehold og indgav mindretalsudtalelse. Hvorfor? Herlev er en af landets… Fortsæt læsning af Grønne oaser og naturlegeplads skal bevares

Udgivet
Kategoriseret som Lokalplaner