Krisetider er forandringstider

Det er i krisetider, at vi for alvor skal udvikle, forny og forandre vores samfund, og ikke mindst den offentlige service til borgerne. Det er en altid værende opgave, som blot bliver mere påtrængende, når en økonomisk krise sætter snævre rammer for at fortsætte, som vi plejer. Også i Herlev er udfordringerne til at få øje på.

Det er derfor også positivt, at byens nye borgmester vælger at sætte fokus på udvikling af Bymidten og vores lokale handelsliv. Alle kan se at handelslivet i disse år lider af åndenød – både Bangs Torv, den tidligere Kvickly-bygning og Hjortespringcentret. Der skal ske noget nu – og SF vil se meget velvillig på mulige planer. Vi ser også nogle spændende muligheder i omlægningen af Herlev Hovedgade til en tosporet vej, gerne nedgravet ved Bymidten for at fremme et mere sammenhængende og udbygget butiksareal  i sammenhæng med Bangs Torv.

Det er også positivt, at der nu igen er planer for udvikling af DISA-grunden – blot må vi sikre os, at de kommende butikker og aktiviteter på grunden kommer til at understøtte Bymidten som Herlevs handelscentrum og ikke det modsatte, nemlig at lægge Bymidten øde.

Vi har også været enige om de store linjer i udviklingen af vores folkeskoler. Her savner vi mere målrettede tiltag for at gavne de 20 % fagligt dårligst funderede børn og unge. Her er virkelig brug for et løft. Det handler om, at vi hjælper til, at de unge får mulighed for uddannelse og job på den lange bane – målsætningen er 95 % af en årgang får en kompetencegivende uddannelse. Det vil også være det bedste bud på at sikre, at der ikke er unge, som bliver dumme af lediggang og foretager sig skøre ting, som ødelægger et trygt lokalsamfund og fællesskabet.

SF vil også gerne have fokus på fornyelse og forandringer af vores velfærdssamfund – her tænker vi på områder som sundhedsforebyggelse, ældreomsorgen, handicaphjælpen og socialpsykiatrien. Områder som vi med fordel kan udvikle, forbedre og samtidig udnytte ressourcerne bedre og mere målrettet.

Også Herlevs indsat for at yde vores bidrag til arbejdet mod klimaforandringer påkalder sig opmærksomhed. Det handler dels om ordentlig vedligeholdelse af vores kommunale institutioner og bygninger, men også optimering af energiinvesteringer, hvor der er hurtige besparelser at hente.

Vi skal også forstå at forberede os til at udnytte de nye muligheder (omend også med en række synlige udfordringer), som udbygningen af Herlev Hospital og etableringen af Letbanen på Ring 3 kan tilføre Herlev om nogle år. Så lad os tage fat.

Godt nytår til alle Herlev-borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)