Ny folkeskole på vej

Vi skal udvikle Herlevs folkeskoler ved at fremme realiseringen af en ny skole med fagligt løft og øget trivsel.

Alle elever skal lære mere og være glade for at gå i skole.

Elementerne faglig fordybelse og lektiehjælp træder først i kraft efter næste folketingsvalg, men i Herlev starter vi allerede nu.

Vi skal nu i det næste år udvikle folkeskole ydere med en lidt længere og varieret skoledag samt kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere – bl.a. liniefagskompetencer, it-læringsmidler, specialpædagogik, dansk som andet sprog.

Eleverne i folkeskolen kan se frem til en mere aktiv og lærerig skoledag med plads til nye undervisnings-former, varierede aktiviteter, bevægelse og lektiehjælp. Det vil styrke børnenes trivsel og læring og give mere lige muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.

Vi er på vej med en ny folkeskole, som ligner den, vi længe har ønsket os i SF. For SF har det været vigtigt, at flere skal lære mere, at der skal være et større fokus på trivsel og at den sociale mobilitet øges, så alle elever kommer med og uanset baggrund kan tage en ungdomsuddannelse. Nu er vi på vej.

Det er på trods af megen diskussion er lykkedes at bevare timerne til aktiviteter, der understøtter undervisningen. Det betyder ikke mindst, at lektiehjælp og bevægelse bliver en integreret del af hverdagen i skolen. Mere bevægelse og lektiehjælp i skoletiden er vigtige for at få alle børn med.

Vi har en vigtig opgave med at bryde den negative sociale arv i folkeskolen. Det kan pædagoger hjælpe med og derfor er jeg rigtig glad for, at de nu får en central plads, og at der er mulighed for to voksne i de timer, hvor der er særlige behov.

Arly Eskildsen
Gruppeformand for SF’s kommunalbestyrelsesgruppe, spidskandidat