Når byudviklingen går over gevind

Nu ser vi for alvor resultatet af en politisk besluttet byudvikling, som er gået helt over gevind. Posthusgrunden med sine megahøje bygninger, tæthed og det nærmeste vi kommer et beton- og stålhelvede. Gode boliger helt sikkert, men ikke kønt. Samme med Bymidten som i denne tid rejser sig mod himlen, og så har vi slet… Fortsæt læsning af Når byudviklingen går over gevind

Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på… Fortsæt læsning af Trist beslutning om nyt Rådhus

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til – Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025. – Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9. Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde. Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9. Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i… Fortsæt læsning af Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus. Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på… Fortsæt læsning af Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af. For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på… Fortsæt læsning af SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus

En lukket proces, skift af formål, tvivlsomt beregningsgrundlag – det er essensen af hele forløbet indtil nu omkring planerne for flytning af kommunens rådhus til adresser i Hjortespring og det nye Bymidteprojekt. Først foregik processen for lukkede døre. Dernæst skiftede projektet fra et formål om at komme tættere på borgerne i helhedsorienteret sagsbehandling til et… Fortsæt læsning af Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus

Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Udviklingsselskabet NPV, der står bag det kommende Bymidte-projekt, skriver på deres hjemmeside: ”Den nye markante hjørnebygning, som indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus, vil visuelt markere Herlev Bytorv som en helhed”. Indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus! Det rejser unægtelig nogle spørgsmål omkring hele processen omkring en evt. beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte… Fortsæt læsning af Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Bymidten skal udvikles

En levende og driftig bymidte er helt afgørende for Herlev som lokalsamfund – det er og skal være det naturligt handelsmæssigt, kulturelt og socialt mødested. En hensygnende bymidte vil være en katastrofe for byen og kommunen. Og Bymidten har været udfordret gennem mange år – med perioder med tomme butikslokaler som et af de klarest… Fortsæt læsning af Bymidten skal udvikles

Hvorfor tillade superkompakt og 11 etagers højt boligbyggeri?

Det er positivt med byudvikling og bygning af nye boliger og ny daginstitution på Hørkær 17-19. Men det er jo ikke helt ligegyldigt, om det nye byggeri kommer til at fungere – både i forhold til naboer og for de nye beboere, som skal bo og leve i det. Det er (måske) forståeligt, at bygherrer… Fortsæt læsning af Hvorfor tillade superkompakt og 11 etagers højt boligbyggeri?