Markant nytænkning af byudvikling i Herlev

Efter omfattende høringssvar fra borgere og langvarige forhandlinger om en ny kommuneplan for Herlev er resultatet nu en revideret Kommuneplan for Herlev, som betyder et grønnere Herlev, en mere klimavenlig kommune, mere fællesskabsorienterede boligområder, et brud med ti års forfejlet byudvikling, højderne på det fremtidige byggeri begrænses, byggeprocenter sættes ned og planerne om massivt boligbyggeri… Fortsæt læsning af Markant nytænkning af byudvikling i Herlev

Borgere omkring Herlevhallerne forholder sig ikke til myter og rygter

Borgere bosiddende omkring vores idrætsområde ved Herlevhallerne har indsamlet mere en 500 underskrifter. Det irriterer borgmester Thomas Gyldal Petersen, som udtaler, at det er ærgerligt, at underskriftsindsamlingen er sat i værk på grundlag af rygter og bekymringer. Mærkelige udtalelser, når alle ved, at borgernes reaktion sker på baggrund af, at kommunen har sendt et forslag… Fortsæt læsning af Borgere omkring Herlevhallerne forholder sig ikke til myter og rygter

Når byudviklingen går over gevind

Nu ser vi for alvor resultatet af en politisk besluttet byudvikling, som er gået helt over gevind. Posthusgrunden med sine megahøje bygninger, tæthed og det nærmeste vi kommer et beton- og stålhelvede. Gode boliger helt sikkert, men ikke kønt. Samme med Bymidten som i denne tid rejser sig mod himlen, og så har vi slet… Fortsæt læsning af Når byudviklingen går over gevind

Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på… Fortsæt læsning af Trist beslutning om nyt Rådhus

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til – Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025. – Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9. Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde. Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9. Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i… Fortsæt læsning af Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus. Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på… Fortsæt læsning af Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

SF ser ikke nogen grund til at smide omkring os med pengene eller flytte Rådhuset ind i det nye Bymidte-center på grundlag af tvivlsomme beregninger. Det kommer kommunen ikke nødvendigvis tættere på borgerne af. For SF er det vigtigt, at vi udvikler kommunens service og velfærdsydelser i en åben dialog med borgerne, med vægt på… Fortsæt læsning af SF siger NEJ til et nyt Rådhus i Bymidten

Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus

En lukket proces, skift af formål, tvivlsomt beregningsgrundlag – det er essensen af hele forløbet indtil nu omkring planerne for flytning af kommunens rådhus til adresser i Hjortespring og det nye Bymidteprojekt. Først foregik processen for lukkede døre. Dernæst skiftede projektet fra et formål om at komme tættere på borgerne i helhedsorienteret sagsbehandling til et… Fortsæt læsning af Tvivlsomt beslutningsgrundlag for nyt Rådhus