Om Arly

Arly Eskildsen er medlem af Herlev Kommunalbestyrelse (fra 2001-), politiske leder, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget (2018-2021), medlem af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget (2018-2021), medlem af Arbejdsmarkedsudvalget (2010-2017), medlem af Sundheds- og Voksenudvalget (2014-2017), medlem af Familie- og Forebyggelsesudvalget (2014-2017), Økonomi- og Planlægningsudvalget (2010-2013), Teknik- og Miljøudvalget (2006-2013), Børne- og Kulturudvalget (2002-2009), Institutionsforum (2002-2009, 2018-2021), Natur- og Miljørådet (2010-2013).

Medlem af Regionsrådet (stedfortræder fra august 2010, fast medlem fra december 2011-2013), formand for Psykiatriudvalget under Regionsrådet (aug. 2010-dec. 2013).

Medlem af Kommunekontaktrådet Region Hovedstaden – KKR (2006-2017), Kommunernes Landsforenings (KL) Repræsentantskab (2006-2013) og KL’s Børne- og kulturudvalg (2012-2014).

Medlem af Beskæftigelsesankenævnet (2007-2013) og Beskæftigelsesrådet Region Hovedstadden og Sjælland (2010-2014).

Arly-HerlevTorv-kampagne

Formand for SF-Herlev 1999-2009 og har været næstformand for de lokale SF’ere fra 1992-98 og 2013-2021).

Som næstformand og formand for partiforeningen har han i høj grad sat sit præg på SF’s politik i kommunalbestyrelsen. Han har skrevet/redigeret SF’s valgprogrammer siden 1993, udformet mange konkrete politiske forslag, der har indgået i budgetforhandlinger eller er blevet fremsat til møderne i kommunalbestyrelsen.

Han har som medlem af kommunalbestyrelsen okt.’99-apr.2000 og igen siden 1. januar 2002 været med til at skærpe SF’s profil i kommunalbestyrelsen – ofte til de lokale socialdemokraters synlige irritation og fortrydelse. Han er også en hyppig læserbrevsskribent i Herlev Bladet. Han har især markeret sig på områder som børnepasning, folkeskolepolitik, kulturpolitikken, integrationsarbejdet, miljøpolitikken, hjemmehjælp, sociale forhold og åbenhed i det offentliges beslutningsproces.

Arly Eskildsen gjorde sig første gang bemærket i Herlev, da han i 1995 var initiativtager til den lokale modstandsgruppe mod planerne om et BILKA ved Stationen. Han blev gruppens talsmand og strateg – under parolen “Nej til Bilka, Ja til Bymidten” indsamlede gruppen 6.000 underskrifter alene i Herlev og over 10.000 i Københavns Amt. Som bekendt blev planerne om Bilka i Herlev stoppet, godt hjulpet af folketingets vedtagelse af en ny centerlov. Arly Eskildsen brugte her sine kontakter på Christiansborg til også at sætte sit præg på lovens endelige udformning.

I 1997 fik han Herlev Miljøpris begrundet i hans indsats mod Bilka-planerne.

Arly Eskildsen er uddannelse cand.mag. i samfundsfag og dansk fra Københavns Universitet.

I sine helt unge dage startede hans politiske karriere som organisationssekretær i SF’s Ungdom fra 1976-77, formand for SFU i 1977-78, initiativtager, leder og formand for SF’s Oplysningsforbund i København 1979-87. Fra 1983-2005 har han været ansat som politisk-organisatorisk sekretær i SF’s centrale partisekretariat, hvor han har stået for tilrettelæggelse af bl.a. det lokale partiarbejde og valgkampagner. Arly Eskildsen fandt bl.a. på SF’s kendte slogan fra folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992 “Holger og konen siger nej til unionen”.

Siden aug. 2006 har Arly Eskildsen arbejdet som organisationskonsulent i Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI.

Privat interesserer Arly sig for sport og er selv en flittig motionsløber, der ofte ses i Herlevs rekreative områder i fuld fart. Han har gennemført Eremitageløbet 35 gange – senest oktober 2019. Andre interesser er teater, musik, film, gode bøger, akvariefisk og lystfiskeri.

Arly Eskildsen er 66 år, gift og har to voksne børn på 34 og 30 år og fire bonusbørnebørn.