SF’s ændringsforslag til Budget 2021

På baggrund i et øget tilskud til Herlev Kommune primært via Udligningsreformen og den dermed positive udvikling af kassebeholdningen, er der økonomisk plads til nye intiativer og genopretning af nogle af de tidligere års besparelser.

SF har følgende forslag til Budget 2021:

Børneområdet
1. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk personale (1,0 mio. kr.)

Skoleområdet
2. Styrkelse af trivselspakken (2,0 mio. kr.)
3. Besparelse på afdelingsledelse på folkeskolerne i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (2,1 mio. kr.)

Forebyggende indsatser
4. Reduktion af familieterapien i PPR i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (0,615 mio. kr.)
5. Nedlæggelse af voksentandplejen i 2020 – Budgetaftale 2020 annulleres (0,204 mio. kr.)

Det specialiserede område og Socialpsykiatrien
6. Løft af det specialiserede område og budgettilpasning til et realistisk niveau (3,0 mio. kr.)
7. Socialpsykiatrien – koordinator mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støttefunktioner samt pårørenderådgivning/koordinator (0,5 mio. kr.)
8. Minibus/transporter til socialpsykiatrien leasing (0,075 mio. kr.)

Kulturområdet
9. Reduktion på Biblioteket i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,205 mio. kr.)
10. Reduktion på Musikskolen i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,307 mio. kr.)

Miljø og klima
11. Elbiler i ældreplejen, driftsafdelingen mv. i takt med nye leasingaftaler eller nyindkøb – eventuelle merudgifter (0,25 mio. kr.)
12. Reduktion i Teknik og Miljøs administrative budget, Grønne områder kvalitetsniveau sænkes i forbindelse med pleje af de grønne områder i 2020 Budgetaftale 2020 annulleres (0,103 mio. kr.)

Trafiksikkerhed/Støj
13. Øget indsats for trafiksikkerhed og støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Total driftsbudget (10,859 mio. kr.)

Finansiering af SF’s driftsforslag:
14. Kassebeholdning reduceres i 2021 fra ca. 150 mio. kr. til ca. 140 mio. kr. (10,859 mio. kr.)

Miljø og klima anlæg
15. Nyt ESCO-2 projekt Bygningsoptimering og CO2-reduktion, anlæg – kasse- og lånefinansieres (10,0 mio. kr.)
16. Solceller på kommunale bygninger i takt med ændret lovgivning og i sammenhæng med ESCO-2 projekter, anlæg – kasse- og lånefinansieres (5,0 mio. kr.)

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Klassestørrelsen er afgørende

En klassestørrelse på 21 elever som udgangspunkt er et helt afgørende element i skolepolitikken Herlev. Det bør det også være i fremtiden.

Fordi udgangspunktet for folkeskolen i Danmark er 21-22 elever pr. klasse. Fordi større klasser udfordrer fagligheden, børnenes mulighed for at blive set, hørt og hjulpet i læringsprocesserne. Og fordi børnene trives dårligere i større klasser.

Siden 1998 har en klassedannelse på 21 elever været en fast bestanddel i Herlev Kommunes skolepolitik. Senest bekræftet af kommunalbestyrelsen, da den i maj 2018 vedtog den seneste udgave af Styrelsesvedtægten for Herlevs skoler.

 Men det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen undsagde i juni 2020 lige præcis indholdet i skolepolitikken på spørgsmål om klassestørrelsen. De har det fint med klassestørrelser på 26 elever. De argumenterer med muligheden for andre pædagogiske tiltag. Men der en verden til forskel på 21 elever eller 26 elever i en klasse – uanset at læringsmiljøet også er afhængig af mange andre faktorer. Klassestørrelsen er bare en af de vigtige faktorer.

Socialdemokraternes undsigelse og forvaltning af skolepolitikken sker ovenikøbet uden politiske vedtagelse – hen over hovedet på den samlede kommunalbestyrelse. Princippet om klassestørrelse på tæt som muligt på 21 elever pr. klasse står fortsat i Styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes Skole.

De bliver aldring med SF’s stemme at ændre på det.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

SF afviser at tage del i sparerbudget

SF er ikke med i Budgetaftalen 2020. Det er vi ikke, fordi Budgetoplæg 2020 er et sparerbudget –  oprindelig på 8,5 mio. kr., nu på mere end 9 mio. kr. Man kalder det omprioritering, men reelt sparer man på skolerne, på den forebyggende indsats i forhold til nogle af de mest udsatte familier og grupper, på bibliotekerne og kulturen. SF kunne ikke få bare lidt indflydelse ved at pille nogle af de værste besparelser ud af oplægget.

Vi kan ikke spare på kernevelfærd og på de forebyggende foranstaltninger og tro at vores økonomi bliver bedre af det andet end på kort sigt. SF er dybt bekymret for, at det kan ende med at blive værre. At de besparelser og omorganiseringer, der ligger, kan ende med at blive dyrere i det lange løb – både for kommunen, men især for borgerne.

Budgetaftalen mellem S, C og V indeholder yderligere besparelser på Rådhuset på over 7 mio. kr. ud over de mange mio. kr., som administrationen i forvejen havde foreslået i Budgetoplægget. Det lyder temmelig ufattelig, at der kan spares så meget på administrationen uden alvorlige konsekvenser for borgerne og den administrative drift af kommunerne. Digitalisering og effektiviseringen kaldes det. Fremtiden hedder måske snare selvbetjening og robotafgørelser i stedet for at møde sagsbehandlere af kød og blod.

Budgetaftalen indeholder en intention om et kraftigt løft af normeringen i daginstitutionerne – den del er vi enige i og vil støtte 100%, men ikke finansieringen, hvor pengene tages fra den forebyggende indsats, kulturområdet og en slagtning af kommunens administration.

Indsatsen mod klimaforandringerne og for energioptimeringer af kommunens bygninger og nedbringelse af vores bidrag til CO2-udledning er desværre sendt i syltekrukken i form af et langsomt arbejde §17,stk.4-udvalg – men de nødvendige initiativer er fraværende.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2020 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til Budget 2020:

Børneområdet
1. Bedre normeringer i daginstitutionerne (5,0 mio. kr.)
2. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk personale (0,5 mio. kr.)

Skoleområdet
3. Besparelse på afdelingsledelse og administration på folkeskolerne annulleres (1,366 mio. kr.)
4. Styrkelse af trivselspakken (1,65 mio. kr.)

Forebyggende indsatser
5. Reduktion af familieterapien i PPR annulleres (0,615 mio. kr.)
6. Nedlæggelse af voksentandplejen annulleres (0,204 mio. kr.)
7. Administrative budgetreduktioner i Jobcentret – nedlæggelse af en stilling annulleres (0,538 mio. kr.)

Det specialiserede område og Socialpsykiatrien
8. Løft af det specialiserede område og budgettilpasning til et realistisk niveau (2,0 mio. kr.)
9. Socialpsykiatrien – koordinator mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støttefunktioner samt pårørenderådgivning/koordinator 
(0,5 mio. kr.)
10. Minibus/transporter til socialpsykiatrien leasing (0,075 mio. kr.)

Kulturområdet
11. Reduktion på Biblioteket annulleres (0,205 mio. kr.)
12. Reduktion på Musikskolen annulleres (0,307 mio. kr.)

Miljø og klima
13. Elbiler i ældreplejen, driftsafdelingen mv. i takt med nye leasingaftaler eller nyindkøb – eventuelle merudgifter (0,25 mio. kr.)
14. Reduktion i Teknik og Miljøs administrative budget, Grønne områder –(kvalitetsniveau sænkes i forbindelse med pleje af de grønne områder) annulleres (0,103 mio. kr.)

Trafiksikkerhed/Støj
15. Øget indsats for trafiksikkerhed og støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Total driftsbudget (13,813 mio. kr.)

Finansiering af SF’s driftsforslag:    
16. Rådighedsbeløb (3,754 mio. kr.)
17. Grundskyld + 1,4 promille (10,088 mio. kr.)

Miljø og klima anlæg
18. Nyt ESCO-2 projekt Bygningsoptimering og CO2-reduktion – anlæg, kasse- og lånefinansieres (10,0 mio. kr.)
19. Solceller på kommunale bygninger i takt med ændret lovgivning og i sammenhæng med ESCO-2 projekter – anlæg, kasse- og lånefinansieres (5,0 mio. kr.)

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF

Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Et flertal i Børne- og uddannelsesudvalget har planer om at sammenlægge fire middelstore daginstitutioner til to store institutioner. Det drejer sig om daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård i Syd, samt Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset i nord.

Hvis indstillingen går igennem på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, bliver resultatet to nye stordaginstitutioner med mere end 200 børneenheder i hver.

SF’s begrundelse for at stemme imod sammenlægningen er bl.a. med henvisning til hovedkonklusionen i rapporten Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner, hvor hovedkonklusionen er, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Forskerne bag rapporten konkluderer, at det derfor ikke kan anbefales at oprette store daginstitutioner med 100 børn eller mere.

Selv om der i oplægget til sammenlægning forsøges at afbøde nogle af de største udfordringer i stordaginstitutioner, så er der grund til bekymring for børnenes trivsel og den pædagogiske udvikling, som skal sikre børnenes læring og udvikling.  I storinstitutionerne bliver der meget langt mellem ledelse og dagligdagen på de enkelte stuer – det vil kunne svække den pædagogiske kvalitet. Rapporten bekræfter også, at kontakten, nærværet og anerkendende relationer mellem pædagogerne og børnene er mindre i en stor institution, hvorfor børnenes trivsel og udvikling bliver dårligere.

De bør være en hjertesag, at Herlev kommune stiller de bedste rammer til rådighed for vores børns trivsel, læring og udvikling. Etableringen af storinstitutioner er desværre et skridt i den forkerte retning.

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Pladsanvisning til gavn for småbørnsfamilierne

Det er som om, at Peter Nielsen ikke ønsker eller har et særligt filter, så han ikke er i stand til at læse indenad og forstå mit læserindlæg for et par uger siden.

Her beskrev jeg præcis SF’s grund til – sammen med De konservative – at stille forslag om, at pladsanvisningen af børn til daginstitutionerne skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Fordi pladsgarantien gælder under alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det er det signal, som vi har fået i SF, når vi har talt med småbørnsfamilier i Herlev. Og vi forstår dem, når de skal have en travl hverdag med børn og arbejde til at hænge sammen.

SF kan jo så spørge Socialdemokraterne om, hvorfor man ikke har spurgt og inddraget forældrene i spørgsmålet. SF kan godt forstå institutionslederne ønsker, men for os er det altid borgernes behov og ønsker, som kommer i første række. Kommunens ansatte skal have gode arbejdsvilkår i Herlev. Ja, men kommunen og dens institutioner er ikke til for de ansatte – de er til for borgerne og deres behov for velfærdsydelser.

Det er måske et af punkterne, som ofte adskiller SF og Socialdemokratiet i Herlev.

Arly Eskildsen, Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte.

Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor loven præcist kræver af kommunerne at have plads nok, så pladsgarantien kan opfyldes, men også, at tildelingen skal foregå efter anciennitet og efter ønsker fra forældrene. Det er det princip, som De konservative og SF er tilhænger af, fordi pladsgarantien gælder om alle omstændigheder og fordeling efter anciennitet giver flest småbørnsforældre optimale muligheder for at få en plads i en daginstitution i nærområdet, så de pressede småbørnsfamilier ikke skal bruge unødig tid på ekstra transporttid til og fra institutionen.

Det gælder, når vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer af kommunens revision eller borgere bliver gjort opmærksom på mindre god eller uheldig sagsbehandling på fx handicapområdet, familieafdelingen eller i Jobcentret. Stort set hver gang bliver vi skudt i skoene, at vi ikke har tillid til kommunens ansatte eller at vi rejser en urimelig kritik. Vi har tillid til kommunens ansatte, men de ansattes vilkår for en god og effektiv borgerbetjening er ikke altid optimal. Og det sidste har kommunalbestyrelsen ansvaret for.

SF’s position er alene at arbejde for en bedre og ordentlig sagsbehandling, hvor der aldrig kan rejses spørgsmål ved borgernes retssikkerhed, manglende partshøring, manglende inddragelse af pårørende eller al for sen hjælp og støtte til børn og familier med sociale udfordringer.

Hvor ville det være skønt, hvis vi kunne blive fri for automat-reaktionen fra det socialdemokratiske flertal i kommunalbestyrelsen, så vi sammen kunne gøre det bedre for kommunens borgere.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Trist beslutning om nyt Rådhus

Det kan undre, at Herlev Kommune er så fattig, at det er nødvendigt at sælge en ellers velfungerende rådhusbygning – til fordel for at blive lejer i Bymidtecentret. En almindelig vedligeholdelse af det eksisterende rådhus vil belaste anlægsrammen og dermed begrænse kommende investeringer i de andre kommunale bygninger, lyder argumentet. Men at skrive under på en 30-årig uopsigelig huslejekontrakt er en meget usikker sejlads med stor risiko for kommende huslejestigninger. Hele projektet begrundes i meget tvivlsomme beregninger baseret på såkaldte dynamiske effekter af et stigende befolkningstal.

Omvendt vil beslutningen om at flytte Rådhuset i Bymidtecentret på en lejekontrakt belaste servicerammen med 4 mio. kr. om året, hvilket alt andet lige vil betyde færre penge til den borgernære service de næste 30 år – eller i alt 120 mio. kr. på de lokale velfærdsydelser på fx børn, skole og ældreomsorg.

Jeg håber, at borgerne i Herlev historisk vil holde Socialdemokratiet, Venstre og Konservative – som stemte det nye Rådhus igennem – ansvarlige for beslutningen, når konsekvenserne af stigende huslejer kommer om 15-20 år og usikkerheden om lejemålet udløber efter de 30 år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Et børnenes budget

Det nye budget har en klar profil til fordel for børnene og folkeskolerne. Derfor er SF med i budgetaftalen for 2019.

Det er et budget som betyder et markant løft af hele børneområdet med mere end 17 mio. kr. til børne- og skoleområdet. Markant bedre normeringer i daginstitutionerne, som tilgodeses med 3 mio. kr. ekstra i årene fremover. Markant løft af folkeskolerne både drift og vedligeholdelse, som tilgodeses med 7 mio. kr. til driften og bedre fysiske rammer med 4 mio. kr. om året.

Vi får også en styrkelse af den forebyggende indsats for udsatte børn og familier med en ekstra sagsbehandler til børneområdet for en hurtigere indsats og tæt opfølgning og støtte til børn i udsatte positioner og deres familier.

Vi får gratis psykologbistand til de helt unge. En tidlig indsats for sårbare unge er vigtig for de unges sociale kompetencer og videre forløb i livet. Indsatsen målrettes terapi- og gruppebehandlingsforløb for unge 12-18 årige. SF ønsker gratis psykologhjælp til unge under 25 år, men dette her er en begyndelse.

Vi tilfører flere midler til vores ældreområde og det specialiserede område, hvilket gør, at servicestandarden kan fastholdes og ikke forringes i de kommende år.

Det lykkedes også at få ekstra midler til støjbekæmpelse (0,3 mio. kr) og trafiksikkerhed (0,5 mio. kr.).

Endelig bliver der nedsat et særligt udvalg vedr. grøn strategi og omstilling, samt ESCO 2.0, dvs. investering i energibesparelse og CO2-reduktionsinvestering. Det er et punkt som for alvor peger fremad og kan være med til at sætte en grøn dagsorden i Herlev.

Ovenstående er et udvalg af de væsentlige punkter i budgetaftalen for 2019, som gør, at SF deltager i aftalen. Er vi så i mål? Nej, slet ikke. Alle ved, at SF arbejder for at styrke den lokale velfærd og også anviser mulig finansiering. Men det forudsætter et flertal i kommunalbestyrelsen vil stemme for vores forslag. Hvis SF havde stillet ultimative forslag i den retning i nærværende budgetforhandlinger, kunne vi have risikeret, at den politiske pil svinget over modsat retning og gået i retning af grundskyldsnedsættelse. Og så havde vi ikke fået et budget 2019, som er en markant positivt plus for Herlevs børn og familier.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

SF mindretalsudtalelse til

– Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

– Forslag til Lokalplan 103 for en boligbebyggelse på Hørkær 7-9.

Nej til byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde.

Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 7-9.

Men vi er imod forslaget om at ville tillade byggeri i 11 etager og op til 35 meters højde, samt hæve byggeprocenten fra 100 til 150%.

Det vil give lys og udkigsproblemer på Sønderlundsvej.

Samtidig mener SF, at der skal stilles krav om faciliteter til fælles beboerlokaler til styrkelse af fællesskaber.

SF stiller derfor forslag om ændring af formuleringerne om byggehøjde og byggeprocent:

“Bebyggelsesprocent må være max. 140% og der må bygges i op til 7 etager i max. 24 meters højde.”

Forslag til Tillæg 14 og Lokalplan 103 skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om fælles beboerlokaler.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)