Mere selvbestemmelse for den ældre i hjemmeplejen

Det er en god aftale om udviklingen af ældreområdet i Herlev, som partierne i kommunalbestyrelsen er blevet enig om. Fordi de ældre borgere i højere grad kommer til at opleve et mere fast og kendt personale, som hjælper den enkelte borger. Målet er, at borgerne får større indflydelse på hjælpen og styrker muligheden for at… Fortsæt læsning af Mere selvbestemmelse for den ældre i hjemmeplejen

Frugtbart ældre-valgmøde

Tak til Ældre Sagen for et godt valgmøde i forrige uge. Det blev et frugtbart møde mellem mødedeltagerne og de politiske repræsentanter. Jeg vil fremhæve den enige fokus på de demente og deres pårørende – det er et område, hvor behovene i disse år stiger og stiger. Hvor vi har behov for at efteruddanne vores… Fortsæt læsning af Frugtbart ældre-valgmøde

Hele sandheden om SF’s holdning til en værdig ældreomsorg

SF har siden 2002 stort set hvert år rejst debat i kommunalbestyrelsen om det forrykte i det store forbrug af vikarer på ældreområdet – vel og mærket til dobbelttakst fra vikarbureauer. SF har derfor løbende foreslået, at Herlev kommune burde ansætte flere i ældreplejen, så vi selv kunne dække hovedparten af vikarbehovet inden for det… Fortsæt læsning af Hele sandheden om SF’s holdning til en værdig ældreomsorg

Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre

Selvfølgelig kan hjemmehjælpen gøres bedre. Det manglede da bare, når vi nu via Herlevbladet er blevet præsenteret for i hvert fald tre tilfælde af galopperende svingdørshjemmehjælp. Det må ganske simpelt kunne gøres bare en lille smule bedre. I foråret 2002 måtte vi i kommunalbestyrelsen efterbevilge 4,1 mill. kr., som i de forudgående år var anvendt… Fortsæt læsning af Hjemmehjælpen må kunne gøres bedre