SF’s ændringsforslag til Budget 2021

På baggrund i et øget tilskud til Herlev Kommune primært via Udligningsreformen og den dermed positive udvikling af kassebeholdningen, er der økonomisk plads til nye intiativer og genopretning af nogle af de tidligere års besparelser. SF har følgende forslag til Budget 2021: Børneområdet1. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på… Fortsæt læsning af SF’s ændringsforslag til Budget 2021

SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2020 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres. SF har følgende forslag til Budget 2020: Børneområdet1. Bedre normeringer i daginstitutionerne (5,0 mio. kr.)2. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk… Fortsæt læsning af SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Et børnenes budget

Det nye budget har en klar profil til fordel for børnene og folkeskolerne. Derfor er SF med i budgetaftalen for 2019. Det er et budget som betyder et markant løft af hele børneområdet med mere end 17 mio. kr. til børne- og skoleområdet. Markant bedre normeringer i daginstitutionerne, som tilgodeses med 3 mio. kr. ekstra… Fortsæt læsning af Et børnenes budget

Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018

SF har opnået nogle flotte resultater i budgetaftalen for 2018. Fjernelse af besparelsen på handicapområdet fra 2014, så servicestandarden på dagtilbud på aktivitets- og samværstilbud igen hæves fra 3 til 4 dage. Liftadgang for handicappede og gangbesværede i Frivilligcenter Herlev og en kommende udviklingsplan for kommunens psykiatriske tilbud. Børne- og skoleområdet får et markant løft.… Fortsæt læsning af Flotte SF-resultater i budgetaftalen for 2018

SF’s ændringsforslag til Budget 2017

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2015/16 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres. SF har følgende forslag til Budget 2017: Kvalitetsstandarder fra 3 til 4 dagtilbud handicapområdet – niveau 2014,  0,9 mio. kr. Socialpsykiatrien/Aktivitetsteamet – niveau 2014, 0,5 mio. kr. Fokuseret sundhedsfremmende arbejde, 0,7 mio. kr.… Fortsæt læsning af SF’s ændringsforslag til Budget 2017

Omprioriteringsbidraget forringer den borgernære velfærd

Egentlig er overskriften forkert, fordi regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag betyder i den virkelige verden i kommunerne nedprioritering af den borgernære velfærd. I Herlev skal der spares 1 % hvert år eller 13 mio. kr. i 2017, 26 mio. kr. i 2018 og 39 mio. kr. i 2019. i alt 76 mio. kr. Hvis det ikke lykkes… Fortsæt læsning af Omprioriteringsbidraget forringer den borgernære velfærd

SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2016 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres. SF har følgende forslag til fjernelse af besparelser i Budget 2016 (og videreførte besparelser fra Budget 2015): Kvalitetsstandarder dagtilbud handicapområdet                                                   1,5 mio. kr. Væk med takststigning børnepasning                                                                       1,3 mio. kr. Væk med 1% takstreduktion… Fortsæt læsning af SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Ankestyrelsen har underkendt Herlev Kommune i 16 ud af 25 ankesager om omfanget af bevilliget beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud. Det skyldes alene en politisk beslutning truffet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Det konservative Folkeparti i maj 2014 om at ville spare 1,5 mio. kr. ved at… Fortsæt læsning af Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk