Presse

Pressemeddelelse 16.april 2015

Arly Eskildsen stiller op som folketingskandidat for SF

SF i Rødovre-kredsen (Rødovre og Herlev Kommuner) genopstiller Arly Eskildsen som folketingskandidat til det forestående valg.

Arly Eskildsen er politisk leder for SF i Herlev Kommunalbestyrelse. Han var medlem af Regionsrådet i sidste periode, hvor han også bestred den betydningsfulde post som formand for regionens Psykiatri- og Handicapudvalg.

Kandidatbillede tæt beskæring

– Jeg stiller op til folketinget, som er nært forestående. Ikke for jer er træt af arbejdet i Herlev Kommunalbestyrelse, men fordi det bliver mere og mere tydeligt, at regering og folketing er helt ud af trit med den almindelige befolknings behov, siger Arly Eskildsen som begrundelse for at opstille til Folketinget.

– Jeg vil arbejde for, at kommunerne får et økonomisk råderum, der sikrer den fortsat udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte. Dagpengene og andre sociale ydelser skal ikke forringes. Det er socialt uretfærdigt, øger uligheden og mindsker trygheden. Jeg vil arbejde for mere velfærd, mindre ulighed og styrkelse af de sociale fællesskaber.

Arly Eskildsen vil arbejde for seks politiske mål:

  • Bedre normeringer og høj kvalitet i daginstitutionerne.
  • Trivsel og højt fagligt niveau i folkeskolerne – de 20 % fagligt dårligst stillede børn skal løftes.
  • Flere job og krav om uddannelsespladser til de unge.
  • Prioritering af sundhedsområdet uden ventetider og lige adgang – modernisering og løft af psykiatrien.
  • Værdig ældreomsorg med tilvalgsmuligheder tilpasset den ældres egne behov.
  • Massive investeringer i vedvarende energi og bedre kollektiv trafik.

– Vi har brug for en markant styrkelse af venstrefløjen i folketinget – ikke en tilbagevenden til dem, som medvirkede til at køre danske økonomi i sænk i 00’erne. Vi har brug for en visionær venstrefløj, som kan og vil tage kampen op for flere job, investering i vores børn, social retfærdighed og grøn omstilling, fortsætter Arly Eskildsen – en klar hilsen både i forhold til den tidligere regering ledet af Lars Løkke og den nuværende, som har skuffet mange.

Arly Eskildsen er 60 år, organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI og aktiv i det frivillige sociale arbejde.

Han har været medlem af Herlev Kommunalbestyrelse siden 2001 og er der medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Familie- og Forebyggelsesudvalget og Sundheds- og Voksenudvalget. Tidligere regionsrådsmedlem og formand for Psykiatri- og handicapudvalget.

Han har særlig fokus på indsatsen på børne, skole, social, ældre, psykiatri og miljøområdet. Han har bl.a. arbejdet med en ordentlig madordning i daginstitutionerne, bedre normeringer, social retfærdighed, udvikling af øget kvalitet i ældreplejen, behovet for fornyelse og modernisering af psykiatrien og indsatsen mod klimaforandringerne.

Arly Eskildsen, tlf.: 61 68 82 52, mail: arly@sf-herlev.dk, web: www.arlyeskildsen.dk, www.facebook.com/ArlyEskildsenSF

 

10. august 2010

Arly Eskildsen indtræder i Regionsrådet

Kommunalbestyrelsesmedlem Arly Eskildsen (SF) er fra 1. august 2010 indtrådt som medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Arly Eskildsen fortsætter som kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev.

Baggrunden er et andet SF-regionsrådsmedlems barselorlov, som nu giver plads til, at Arly Eskildsen kan indtræde som midlertidig regionsrådsmedlem, foreløbig frem til 1. februar. Arly Eskildsen blev ved Regionsrådsvalget i november 2009 2. stedfortræder til Regionsrådet på SF’s liste.

Arly Eskildsen bliver som regionsrådsmedlem også medlem af Psykiatri- og handicapudvalget – et udvalg, hvor Arly Eskildsen også overtager formandsposten fra 1. september.

Derudover bliver Arly Eskildsen også medlem af Dialogforum for Handicap, Følgegruppen vedrørende Psykiatrisk Center Sct. Hans og Epidemikommissionen.

– Jeg glæder mig til at tage del i de store planer for modernisering og udbygningen af hospitalerne i hovedstadsområdet. Her har jeg naturligvis en særlig interesse for den kommende udvidelse af Herlev Hospital, udtaler Arly Eskildsen.

– Specielt interessant bliver det at kunne være med til at skubbe på den helt nødvendige omstillings- og forandringsproces indenfor psykiatrien. I dag er psykiatriens tilbud ganske enkelt ikke tilfredsstillende. Nye tankegange og metoder er helt nødvendige for at fremme den sociale rehabilitering og inddragelse af de psykisk syges nære pårørende som en helt central del af løsningen, slutter Arly Eskildsen.

 

Klip fra Herlev Bladet 16. juni 2004:

Lad os få flere politikere som Arly Eskildsen!

Mage til forvrøvlet læserbrev, som Jens Wested står forfatter til i sidste nummer af Herlev Bladet i sidste uge, skal man lede længe efter. Men det er da interessant, at du i den grad værdiger Arly Eskildsen opmærksomhed.

Som jeg har iagttaget arbejdet i og omkring byrådet, så er Arly Eskildsen en af de få politikere, som er i stand til både at starte væsentlige debatter om Herlevs ve og vel. Og så kommer han faktisk med mange jordnære forslag til forbedringer i vores kommune. Tænk bare på hans forslag om forbedringer af hjemmehjælpen her i Herlev Bladet. Eller hans meget konkrete bud på forbedringer i miljøet her i byen via afskaffelse af brugen af sprøjtegifte og salg af samme. Eller hans tilbagevendende bud på modernisering af skolerne til gavn for vores børn.

Sådan kunne jeg blive ved. Lad os bare få nogle flere politikere som Arly Eskildsen.

Venlig hilsen

Carsten Ramskov Jensen
Tornerosevej 69, 2.th.
2730 Herlev

 

Klip fra Herlev Bladet 16. februar 2005:

Lad ikke sund mad til børnene blive til valgflæsk

Hvor er det godt, at SF og andre slår til lyd for et dagligt måltid mad i vores børnepasning og skolerne. Det er et ønske, som vi som forældre sukker efter må blive til realitet.

Derfor, Jens Wested: Flæsk er alt for fedt og usundt for både børn og voksne, og valgflæsk ved vi jo er let fordærvelig og kun holder ca. tre uger. Men en madordning for alle vores børn, til gavn for såvel børn som voksne, må ikke skydes ned.

Jeg håber på, at flere partier i Herlev positivt vil tage bolden op fra SF. Lad os nu få den madordning!

Anni Nielsen
Smaragdvej 12
2730 Herlev