Markant nytænkning af byudvikling i Herlev

Efter omfattende høringssvar fra borgere og langvarige forhandlinger om en ny kommuneplan for Herlev er resultatet nu en revideret Kommuneplan for Herlev, som betyder et grønnere Herlev, en mere klimavenlig kommune, mere fællesskabsorienterede boligområder, et brud med ti års forfejlet byudvikling, højderne på det fremtidige byggeri begrænses, byggeprocenter sættes ned og planerne om massivt boligbyggeri… Fortsæt læsning af Markant nytænkning af byudvikling i Herlev

Klimahandleplan vedtages

Jeg glæde mig rigtig meget til dagens møde i Kommunalbestyrelsen, hvor vi skal vedtage en ambitiøs Klimahandleplan for hele Herlev. Målsætning om nedbringelse af CO2-udledningen med mindst 60% i 2025, mindst 80 % i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 (og gerne før!). Planen indeholder 99 konkrete indsatser for at nedbringe CO2-udledningen. Arly EskildsenKommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Stor ambitiøs klimahandleplan

Stor ambitiøs klimahandleplan for Herlev er nu klar til politisk vedtagelse. Er netop kommet hjem fra møde i Klimahandleplansudvalget, hvor vi lagde sidste hånd på udkast. Klimahandleplanens målsætning er en reduktion af CO2 på 80% i 2030, og hvis alle initiativer, indsatser og delmål kommer i hus en reduktion på hele 92% i 2030. Arly… Fortsæt læsning af Stor ambitiøs klimahandleplan

Budgetaftalen for 2023 er en sejr for børn, børn i vanskelige positioner og deres familier og den grønne omstilling

Vi er i SF megaglade for den Budgetaftale for 2023, som det lykkedes at forhandle hjem sent i går aftes. Udgangspunktet var, at der skulle spares 30 mio. kr. Det lykkedes at forhandle de værste tidsler ud af den buket – bl.a. besparelser på daginstitutionsområdet, skoleområdet, det specialiserede børneområde og ældreområdet. Samtidig fik vi forhandlet… Fortsæt læsning af Budgetaftalen for 2023 er en sejr for børn, børn i vanskelige positioner og deres familier og den grønne omstilling

Når byudviklingen går over gevind

Nu ser vi for alvor resultatet af en politisk besluttet byudvikling, som er gået helt over gevind. Posthusgrunden med sine megahøje bygninger, tæthed og det nærmeste vi kommer et beton- og stålhelvede. Gode boliger helt sikkert, men ikke kønt. Samme med Bymidten som i denne tid rejser sig mod himlen, og så har vi slet… Fortsæt læsning af Når byudviklingen går over gevind

Forslag fra SF om begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer

SF foreslår, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Center for Miljø- og Teknik med inddragelse af andre relevante forvaltninger arbejder med at forberede en indstilling til politisk behandling, der redegør for mulighederne for, hvordan begrønning i Herlev Kommune kan ske med spiselige planter og frugtbærende buske og træer. at udarbejde forslag til retningslinjer for begrønning med spiselige… Fortsæt læsning af Forslag fra SF om begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer

Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling

Den grønne omstilling i Herlev går langsom. Alt for langsom efter SF’s mening. Vi har godt nok gennem 5-6 år målrettet renoveret og energioptimeret en lang række kommunale bygninger for 125 mio. kr. Flot. Men der ligger ikke nogen planer for videreførelsen af opgaverne på området, selv om kommunens analyse har vist et behov på… Fortsæt læsning af Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling

Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning SF og Enhedslisten foreslår, at Herlev Kommune etablerer en smal delt sti for fodgængere og cyklister på Hørkær – løsningsforslag 2 i ”Notat om cykelfaciliteter på Hørkær”. Løsningsforslag 2 er, når løsningsforslag 4 – delt sti i normal bredde – ikke ser realisabelt ud,… Fortsæt læsning af Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

Mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Udkastet til Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune hviler på et bredt funderet grundlag af et omfattende input fra børn og unge i vores uddannelsesinstitutioner, Herlevs borgere i almindelig og en grundig analyse af de seneste års trafik-uheldssituationer i Herlev. Det er meget anerkendelsesværdigt, at debatten om utrygheden ved skolevejstrafikforholdene i 2013 er resulteret i en åben… Fortsæt læsning af Mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020