Når byudviklingen går over gevind

Nu ser vi for alvor resultatet af en politisk besluttet byudvikling, som er gået helt over gevind. Posthusgrunden med sine megahøje bygninger, tæthed og det nærmeste vi kommer et beton- og stålhelvede. Gode boliger helt sikkert, men ikke kønt. Samme med Bymidten som i denne tid rejser sig mod himlen, og så har vi slet… Fortsæt læsning af Når byudviklingen går over gevind

Forslag fra SF om begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer

SF foreslår, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Center for Miljø- og Teknik med inddragelse af andre relevante forvaltninger arbejder med at forberede en indstilling til politisk behandling, der redegør for mulighederne for, hvordan begrønning i Herlev Kommune kan ske med spiselige planter og frugtbærende buske og træer. at udarbejde forslag til retningslinjer for begrønning med spiselige… Fortsæt læsning af Forslag fra SF om begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer

Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling

Den grønne omstilling i Herlev går langsom. Alt for langsom efter SF’s mening. Vi har godt nok gennem 5-6 år målrettet renoveret og energioptimeret en lang række kommunale bygninger for 125 mio. kr. Flot. Men der ligger ikke nogen planer for videreførelsen af opgaverne på området, selv om kommunens analyse har vist et behov på… Fortsæt læsning af Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling

Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning SF og Enhedslisten foreslår, at Herlev Kommune etablerer en smal delt sti for fodgængere og cyklister på Hørkær – løsningsforslag 2 i ”Notat om cykelfaciliteter på Hørkær”. Løsningsforslag 2 er, når løsningsforslag 4 – delt sti i normal bredde – ikke ser realisabelt ud,… Fortsæt læsning af Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

Mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Udkastet til Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune hviler på et bredt funderet grundlag af et omfattende input fra børn og unge i vores uddannelsesinstitutioner, Herlevs borgere i almindelig og en grundig analyse af de seneste års trafik-uheldssituationer i Herlev. Det er meget anerkendelsesværdigt, at debatten om utrygheden ved skolevejstrafikforholdene i 2013 er resulteret i en åben… Fortsæt læsning af Mindretalsudtalelse fra SF og Enhedslisten til Trafiksikkerhedsplan 2015-2020

Energioptimerende renovering af kommunens bygning

På sidste kommunalbestyrelsesmødet blev en omfattende investering på i alt 125 mio. kr. over 5 år i en renovering af Herlev Kommunes ejendomme og bygninger vedtaget. Målet er en markant reduktion i Herlev Kommunes energiudgifter og bidrage til at nedbringe kommunens CO2-udslip. Alt sammen et vigtigt skrift i retning af en mere miljø- og bæredygtig… Fortsæt læsning af Energioptimerende renovering af kommunens bygning

Plan for skoletrafiksikkerhed

SF bad allerede d. 28. september 2013 om at få et punkt om plan for forbedring af trafiksikkerheden omkring vores skoler på Teknik- og miljøudvalgets møde i oktober. Det gjorde vi på baggrund af en række henvendelser fra forældre til børn på Herlevs folkeskoler om meget konkrete trafiksikkerhedsproblemer og bekymringer om farlige cykelveje. Vi stillede… Fortsæt læsning af Plan for skoletrafiksikkerhed

Den kollektive trafik får 1 mia. kr.

Det er særdeles positivt, at udløberen af debatten om trængselsringen bliver, at den kollektive trafik nu tilføres 1 mia. kr. Pengene fordeles med 500 mio. kr. til billigere billetter og 500 mio. kr. til udbygning og forbedring af den kollektive trafik. Priserne indenfor den kollektive trafik er gennem de sidste ti år steget mere end… Fortsæt læsning af Den kollektive trafik får 1 mia. kr.

Minimum 20 procent billigere tog- og buskort

Priserne i den kollektive transport er eksploderet under den borgerlige regering. SF vil vende udviklingen, så offentlige transportmidler igen bliver et godt alternativ til bilen. Både for at imødegå trængselsproblemerne og for at imødegå forurening og klimaproblemer. I dag er trængselsproblemerne så store, at vi mister mindst 6 mia. kr. om året – ved at… Fortsæt læsning af Minimum 20 procent billigere tog- og buskort