Budgetaftalen for 2023 er en sejr for børn, børn i vanskelige positioner og deres familier og den grønne omstilling

Vi er i SF megaglade for den Budgetaftale for 2023, som det lykkedes at forhandle hjem sent i går aftes. Udgangspunktet var, at der skulle spares 30 mio. kr. Det lykkedes at forhandle de værste tidsler ud af den buket – bl.a. besparelser på daginstitutionsområdet, skoleområdet, det specialiserede børneområde og ældreområdet. Samtidig fik vi forhandlet… Fortsæt læsning af Budgetaftalen for 2023 er en sejr for børn, børn i vanskelige positioner og deres familier og den grønne omstilling

Tidligere inddragelse af forældrene i pædagogisk tilsyn

SF stiller forslag om, at forældrene i daginstitutionerne bliver tidligere inddraget i processen som led i det pædagogiske tilsyn på daginstitutionsområdet. Vi forslår helt konkret, at forældrebestyrelsen får mulighed for at kommentere på et udkast til rapport over det pædagogiske tilsyn, som kommunen jf. lovgivningen gennemføre hvert andet år. Det sikrer, at forældreperspektivet inddraget før,… Fortsæt læsning af Tidligere inddragelse af forældrene i pædagogisk tilsyn

Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Et flertal i Børne- og uddannelsesudvalget har planer om at sammenlægge fire middelstore daginstitutioner til to store institutioner. Det drejer sig om daginstitutionerne Solsikken og Herlevgård i Syd, samt Børnehuset Kildespring og daginstitutionen Eventyrhuset i nord. Hvis indstillingen går igennem på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, bliver resultatet to nye stordaginstitutioner med mere end 200 børneenheder i hver.… Fortsæt læsning af Store institutioner er bekymrende for børns trivsel

Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Vi har prøvet det før. Som kommunalbestyrelsesmedlemmer at følge op på en kritik fra borgere, hvad vi som ansvarlige politikere har pligt til. Og igen og igen at blive mødt med det samme reflekssvar fra socialdemokraterne: Det er kritik og mistillid til kommunens ansatte. Det gælder i spørgsmålet om anvisning af børn til daginstitutionerne, hvor… Fortsæt læsning af Igen igen socialdemokratisk facon at afvise borgerkritik

Bedre normeringer i børnepasningen

Forskning viser, at gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børnenes trivsel og læring. Der er en klar sammenhæng mellem veluddannet personale og dagtilbuddets kvalitet. Høj kvalitet i kommunens børnepasningstilbud handler altså om antal voksne i forhold til antal børn. Der skal være mere tid til det enkelte barn i vores vuggestuer og børnehaver. Dét… Fortsæt læsning af Bedre normeringer i børnepasningen

Et reelt frit valg af børnepasning

Der er både fordele og ulemper i valget af børnepasning i enten daginstitution eller dagpleje. Det afgørende er, at småbørnsfamilierne får et reelt frit valg af daginstitutions- eller dagplejeplads ud fra deres individuelle ønsker og behov. Men fakta og den virkelige verden i Herlev er desværre en anden. Pladsgarantien i Herlev fungerer på den måde,… Fortsæt læsning af Et reelt frit valg af børnepasning

Bedre normeringer i daginstitutionerne

SF vil i de næste fire år arbejde for, at normeringerne i Herlevs daginstitutionerne bliver bedre. I en række analyser foretaget af BUPL af de københavns omegnskommuner slås Herlev om at indtage bundskaberpositionen. Det gælder når der sammenlignes på en lang række paramenter (næstsidsteplads). Men også når det gælder forholdet mellem antal børn pr. personale:… Fortsæt læsning af Bedre normeringer i daginstitutionerne