Socialdemokraterne afviser forslag om “Demens venlig kommune”

På Sundheds- og Voksenudvalgsmødet d. 29/8 havde Venstre stillet forslag om at Herlev tilslutter sig initiativet “Demens venlig kommune”. Initiativet sætter fokus på Demens området ved ikke kun at støtte demens ramte familier, men også åbne mulighed for at skabe et lokalsamfund og et erhvervsliv, som prøver at tage hensyn til følgevirkninger af demens, ved at have kendskab til sygdommen, så vi undgår at borgere udstødes af fællesskaber og kan færdes i bylivet. Desværre valgt de 5 socialdemokrater i udvalget at stemme imod forslaget. Det gjorde de bl.a. med henvisning til at øvrige ældre ikke skal glemmes. Jeg er som sundhedsperson ikke et sekund i tvivl om, at initiativet ”Demens venlig kommune” også vil komme andre ældre i kommunen til gode.

Herlev mangler en sammenhængende strategi på området.

Enhedslisten og SF stiller sig helt uforstående overfor, at man fra socialdemokratisk side, vælger ikke at støtte forslaget. Det kan da kun være positivt, at andre end de familier der er ramt af demens, bliver bekendte med problematikken, blandt andet fordi sygdommen kan forsinkes med de rette tiltag, og fordi det ser du til, at rigtig mange af os i fremtiden løber ind i sygdommen, i takt med at vi bliver ældre.

”Demensvenlig kommune” er et initiativ fra ”Demens alliancen” som består af FOA, PenSam, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Ældre Sagen og Bindslev Next Step.

Enhedslisten har sammen med SF taget initiativ til at afholde et dialogmøde d. 11 september kl 19-21 i Medborgerhuset, om demens, hvor alle har mulighed for at komme og dele deres erfaringer uanset partifarve.

Marianne Dithmer           Arly Eskildsen
Enhedslisten                    SF