Folkeskolerne trænger alle til et økonomisk løft

Hvor er det skønt, at der nu for alvor er gang i debatten om, hvordan vi får en bedre folkeskole i Herlev. Det er også tiltrængt. Selv om det går fremad på mange paramenter, så viser de senere års trivselsmålinger og opgørelser over faglige resultater, at Herlev er langt fra målet om en folkeskole, hvor ingen eller næsten ingen børn mistrives, og hvor vi løfter vores børn og unges faglige niveau op, så alle får godt afsæt for ungdoms-, erhvervsfaglig og videregående uddannelse.

Det er klart uacceptabelt, at Herlev Kommunes opgørelser af, hvor meget vi bruger på folkeskoleområdet er så ugennemsigtigt – derfor stiller SF forslag i kommunalbestyrelsen om, at kommunen indberetter de kommunale nøgletal på en troværdig og gennemsigtig facon.

Vi skal både som forældre, borger og politikere kunne vurdere og debattere på et oplyst grundlag, om Herlev Kommune bruger for få eller tilpas med penge på skoleområdet.

SF er ikke i tvivl: Der bruges alt for lidt både på den almindelig drift og investering i udviklingen af bygningerne som rammer for moderne læringsmiljøer. Siden 2014 har folkeskolerne været udsat for besparelser, som har ramt hårdt – vel og mærke alle folkeskoler. Derfor har SF også stillet budgetforslag om en pulje til folkeskolerne for at øge den faglige og sociale trivsel. Vi har også undret os over, at flertallet i kommunalbestyrelsen har prioriteret 37 mio. kr. til en skøjtetræningshal frem for at anvende pengene på renovering og udvikling af vores skoler.

I budgetforliget for 2018 med deltagelse af SF er vi blevet delvis imødekommet med de første skridt til forbedring af folkeskolernes drift og bygningsrenovering. Men det er langt fra nok – vi må kunne løfte folkeskoleområdet endnu mere i budget for 2019.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)