Beboernes indsigelser mod byggehøjder skal høres

Det er fuldt forståeligt, at nabobeboerne op til Posthusgrunden kraftigt protesterer over de nye planer for det kommende byggeri og ikke mindst byggehøjderne på den inddraget parkeringsplads ved siden af de gamle posthus.

Med byggehøjde på 25 meter og 8 etager kan det ikke undgå at give alvorlige skygge- og udsigtsgener for mange beboer på den sydlige ende af Tornerosevej.

Kommunalbestyrelsen kender udmærket borgernes synspunkt på den problematik.  Vi har set det igen og igen ved behandling af lokalplaner rundt om i Herlev – den første lokalplan for Posthusgrunden, Bymidten og Den grønne Fatning.

Et flertal stiller igen og igen forslag om byghøjder, som overskrider grænserne for et godt boligmiljø. Og det bliver vedtaget, hvis forslagene ikke imødegås af omfattende borgerprotester.

I kommunalbestyrelsen er det kun SF og Enhedslisten, som stemmer imod lokalplaner med de urimelige høje byggehøjder – også den nye lokalplan for Posthusgrunden. Det gør vi igen, fordi forslaget går ud over sol, lys, udsyn og luft. Vi ved også fra Rambøll, at borgerne generelt ønsker byudvikling, som tager langsigtede hensyn til boligmiljøet. Det kan flertallet i kommunalbestyrelsen begynde at lære af.

Vi bakker beboerne op og håber, at deres indsigelser vil blive hørt.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem, politisk leder (SF)