Hele sandheden om SF’s holdning til en værdig ældreomsorg

SF har siden 2002 stort set hvert år rejst debat i kommunalbestyrelsen om det forrykte i det store forbrug af vikarer på ældreområdet – vel og mærket til dobbelttakst fra vikarbureauer. SF har derfor løbende foreslået, at Herlev kommune burde ansætte flere i ældreplejen, så vi selv kunne dække hovedparten af vikarbehovet inden for det faste personale.

Når sandheden skal frem – og det er jo kom bekendt at foretrække – så har der kun været et andet parti i kommunalbestyrelsen, der har delt SF’s holdning – og det var DF. Tak for det – og i SF glæder vi os over, at vores ihærdige kritik af det omkostningstunge brug af vikarbureauer på ældreområdet nu endelig er blevet imødekommet af kommunalbestyrelsens flertal med budgetaftalen for 2009 og 2010. Nu afventer vi blot, at de politiske intentioner omsættes til virkelighed, så vi kan få en mere værdig ældreomsorg med færre eksterne vikarer.

Det var lige netop det, der var den politiske hensigt med forslaget SF fremsatte i efteråret 2006.

Det er også rigtig, at SF ville finansiere etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner og folkeskoler med henblik på madordninger med de ekstraordinære indtægter fra salg af Kommuneforsikring. På det tidspunkt havde kommunalbestyrelsen nemlig ikke taget stilling til anvendelsen af penge – men efterfølgende lod flertallet i kommunalbestyrelsen disse penge gå i det store økonomiske hul i regnskab for 2007 på ca. 14 mill. kr, som blev en følge af den underfinansiering, som fulgte med kommunernes overtagelse af de tidligere amtslige opgaver på bl.a. det specialiserede sociale område – et ansvar som falder tilbage på regeringen og DF.

Det er derfor noget vrøvl og historieforfalskning, når Helge Larsen fra DF påstår, at disse penge allerede var brugt på ældreområdet. Det er sandheden og kan ved selvsyn konstateres ved at læse kommunens regnskab for 2007.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF