Herlevs indsats mod klimaforandringerne

Kommunalbestyrelsen har netop på sit sidste møde vedtaget et katalog over lokale bidrag til den nationale indsats mod klimaforandringer. Det er et flot resultat af den budgetaftale, som SF medvirkede til for et år siden.

Den overordnede målsætning er, at Herlev – borgere, erhvervsliv og kommune – skal nedbringe CO2-udledningen med 20% i 2020. Som delmål er opsat en reduktion på 12% allerede i 2015.

Først og fremmest sender beslutningen om den lokale indsats et klart signal om, at de voksende klimaforandringer skal tages alvorligt – det er et signal både til borgerne i Herlev og til kommunalbestyrelsen i sig selv.

Kataloget er et særdeles brugbart redskab, når de gode viljer hurtigst muligt skal omsættes i konkrete initiativer og handlinger. Kataloget indeholder mere end 50 forskellige forslag – både forslag som kan realiseres straks og på lidt længere sigt. Ud over de oplagte mål om nedbringelse af energiforbruget vil SF gerne fremhæve muligheden for at indkøbe elbiler ved udskiftningen af bilparken bl.a. i kommunens hjemmehjælp og Driftafdelingen og etablering af solvarme- og energianlæg i kommunens bygninger.

SF håber også, at kommunalbestyrelsen senere på efteråret vil kunne indgå en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune, hvilket vil forpligte kommunen til at reducere CO2-udledningen med 2% pr. år.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF