Lindehøjskolesagen udfordrer Herlev Kommunes troværdighed

Det er stærkt bekymrende, hvordan Herlev Kommunes politiske ledelse og forvaltning udlægger Dansk Center for Undervisningsmiljøs vejledende tilsynsudtalelse i sagen om en dybt tragisk episode på Lindehøjskolen i september 2020. I et brev til skolens forældrekreds skriver bl.a. forvaltningen på skoleområdet: ”Vi kan konstatere, at tilsynet ikke har givet anledning til anbefalinger rettet mod den faglige håndtering af enkelte elevers eller klassers trivsel”.

Det står i grel modsætning til den over tre siders lange udtalelse, hvor tilsynet bl.a. anbefaler, at Lindehøjskolen bliver opkvalificeret på forståelsen af reglerne i undervisningsmiljøloven snarest muligt for at sikre elevernes trivsel, også når der forekommer mobning eller lignende. Efter en grundig gennemgang for svigt på Lindehøjskolen og fejlagtig håndtering af 4 konkrete forældrehenvendelser om forhold, som kan indikere mobning eller lignende, så konkluderer tilsynet bl.a.: ”Samlet set vurderer vi, at skolelederen på Lindehøjskolen ikke lever op til kravene i lovens § 1c. Der bliver ikke konsekvent taget stilling til mobning eller lignende ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø…”

Rask væk fejes indholdet i udtalelsen ind under gulvtæppet og rejser et grundlæggende spørgsmål om Herlev Kommunes troværdighed – i denne sag, men også i andre sager, når indholdet en alvorlig udtalelse kan blive bagatelliseret og fordrejet på en så uværdigmåde, som tilfældet er i denne sag.

På sidste møde i Børne- og Uddannelsesvalget var sagen ikke en gang sat dagsordenen som selvstændigt punkt, men alene som en meddelelsessag til orientering. Derfor har Det konservative Folkeparti og SF anmodet om at få sagen til behandling i kommunalbestyrelsen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)