Borger og erhverv vil gerne den grønne omstilling

Den grønne omstilling i Herlev går langsom. Alt for langsom efter SF’s mening. Vi har godt nok gennem 5-6 år målrettet renoveret og energioptimeret en lang række kommunale bygninger for 125 mio. kr. Flot. Men der ligger ikke nogen planer for videreførelsen af opgaverne på området, selv om kommunens analyse har vist et behov på det dobbelte beløb. Det har der ikke været politisk vilje til indtil nu.

Også overgang til elbiler i kommunens bilpark trækkes unødvendigt i langdrag. Selv om kommunalbestyrelsen på forslag fra SF i 2017 vedtog, at overgang til elbiler skulle prioriteres, så er gennemførelsen udskudt ad flere omgange til 2024. Med latterlige begrundelser.

Herlev Kommune er ikke nogen grøn foregangskommune. Men når vi ser på erhvervslivet og borgernes indspark i forbindelse med det særlige udvalgsarbejde om grøn omstilling og ESCO-2 (energioptimering af kommunale bygninger), så lyder der helt andre toner. Erhvervslivet og borgerne efterspørger, at kommunen sætter mål og retning for den grønne omstilling, så de kan tage aktiv del i arbejdet. De er kommet med et hav af forslag til konkrete initiativer. Mange tak for det. Det er yderst inspirerende.

Nu venter vi blot på, at kommunalbestyrelsen kommer op i fart med at sætte de store, men også konkrete mål for grøn omstilling og bidrag til at imødegå klimaforandringerne. SF ønsker, at der snarest igangsættes politiske forhandlinger om indsatsen i Herlev med klare mål for indsatsen, delmål for de nærmeste års initiativer og sættes retning, så erhvervsliv og borgere kan se, hvor de kan deltage og bidrage.

Lad os nu komme i gang.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)