Forslag fra SF om begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer

SF foreslår, at kommunalbestyrelsen beslutter, at Center for Miljø- og Teknik med inddragelse af andre relevante forvaltninger arbejder med

  • at forberede en indstilling til politisk behandling, der redegør for mulighederne for, hvordan begrønning i Herlev Kommune kan ske med spiselige planter og frugtbærende buske og træer.
  • at udarbejde forslag til retningslinjer for begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer, som Kommunalbestyrelsen kan vedtage
  • at beskrive hvordan begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer kan implementeres organisatorisk og økonomisk.

Begrundelse:

Herlev skal være en grøn by på mange måder. En måde er begrønning med planter og træer, hvor det er muligt i byens rum. SF ønsker, at begrønning tilføres en yderligere gevinst ved at nyplantede planter, buske og træer så vidt muligt skal være spiselige eller bære spiselige frugter. På den måde kan de grønne områder udnyttes endnu bedre, og borgerne i Herlev kan i hverdagen få glæde af at have lokale fødevarer ikke lang fra hoveddøren. Erfaringer med begrønninger viser, at borgerne passer bedre på træer, som giver frugt. Herlev kommune deltager desuden i ”Danmarks vildeste kommune” og begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer understøtter dette. Især frugttræer og bærbuske leverer mad og habitat til en hel del insekter som eksempelvis bier, sommerfugle mv.  

SF foreslår, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at gøre begrønningen spiselig, herunder at det vurderes, hvilke planter, buske og træer, der vil egne sig til formålet, og at kommunalbestyrelsen på den baggrund fastlægger et princip for begrønning med spiselige planter og frugtbærende buske og træer. Forslagets økonomiske og miljømæssige konsekvenser skal ligeledes belyses.  

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)