Plan for skoletrafiksikkerhed

SF bad allerede d. 28. september 2013 om at få et punkt om plan for forbedring af trafiksikkerheden omkring vores skoler på Teknik- og miljøudvalgets møde i oktober. Det gjorde vi på baggrund af en række henvendelser fra forældre til børn på Herlevs folkeskoler om meget konkrete trafiksikkerhedsproblemer og bekymringer om farlige cykelveje.

Vi stillede derfor på sidste uges møde i Teknik- og miljøudvalg om, at der udarbejdes en selvstændig plan for skoletrafiksikkerheden. Vi er imod at skubbe problemerne ind under en generel hastigheds- og trafiksikkerhedsplan, som udvalget på samme møde har vedtaget, at der skal udarbejdes primo 2014.

Vi har absolut ingen intention om at forsinke arbejdet – heller ikke i forhold til borgmesterens eget initiativ, som godt hverken har været til politisk behandling i Teknik- og miljøudvalget eller kommunalbestyrelsen. Vi vil blot sikre os, at skoletrafikproblemerne ikke drukner i de overordnede trafikudfordringer. Det er ærgerligt, at socialdemokraterne ikke kunne stemme for det.

Arly Eskildsen og Betina Skovby
Kommunalbestyrelsesmedlemmer for SF