Job og uddannelse til unge

Vi må ikke svigte de unge i disse år. Hverken menneskeligt, socialt eller samfundsøkonomisk kan vi acceptere at smide en generation på gulvet. De unge skal have mulighed for at uddanne sig, mens vi venter på et økonomisk opsving, hvor deres arbejdskraft kan blive en mangelvare. Hvis prognoserne holder stik, kommer vi til at mangle bl.a. faglært arbejdskraft om ganske få år.

Derfor er det så vigtigt, at vi i Herlev gør en ekstraordinær indsats for, at de unge kommer i gang med en uddannelse. Her er den store barriere manglen på praktik- og lærepladser. Det kan langt hen ad vejen gøres ad frivillighedens vej, hvor Herlev Kommune i samarbejde med det lokale erhvervs- og handelsliv sammen skaffer uddannelsespladser nok.

Hvis de frivillige partnerskaber og kampagner ikke fører til det nødvendige antal praktik- og lærepladser, så må vi indføre sociale klausuler i alle udbud og al indkøb, som kommunen står for. Under alle omstændigheder bliver det et lovkrav fra 2014, at kommunalbestyrelsen skal begrunde, hvis man ikke ønsker at anvende sociale klausuler i sin udbudspolitik.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF
Gruppeformand og spidskandidat