Herlev skal være en grøn by

SF har en vision om at udvikle Herlev til en grøn by, hvor vi tager vores del af ansvaret på os, når det gælder at begrænse årsagerne til de globale klimaforandringer, som også har konsekvenser for os danskere i form af monsterregn.

En by, hvor vi sparer på energien i vores boliger, offentlige bygning og virksomheder. Det kan ske gennem løbende renovering og opgradering af bygninger.

En by, hvor vi anvender vedvarende energianlæg til produktion af varme og el. De har en hurtig indtjening af investeringerne, og samtidig reducerer vi CO2-udledningen i forhold til konventionelle energikilder som olie og gas.

En by, hvor vi markant øge genanvendelsen af ressourcerne i vores hastigt voksende affaldsmængder. Det kan vi gøre gennem kildesortering, som fx Madam Skrald-ordningen i enfamiliehusene. En succes, som vi skal udvikle videre i etageboligerne og vores institutioner i de næste år.

En by, hvor vi fremmer en effektiv kollektiv trafik, letbaner og cykeltrafikken. Det gør vi, når vi nu går i gang med at bygge letbanen på Ring 3, som gerne på følges op at en letbane ind mod København. Og ved at sørge for en bedre vedligeholdelse af vores gode cykelstinet i Herlev og etablering af cykelsuperstier.

Skal det ske må vi have strategier og målsætninger for omstillingen af Herlev til en grønnere by. Vi må opstille mål på både på lang og kortere sigt. Fx om at reducere CO2-udledningen med mindst 20 % i 2020 i forhold til 2007 og klare mål for energibesparelser. Det sidste for at strategier følges af forpligtende handling nu og ikke ud i fjernere fremtid.

Arly Eskildsen
Spidskandidat (SF), kommunalbestyrelsesmedlem