SF’s ændringsforslag til Kommuneplan 2023-35

9. november

SF’s ændringsforslag til Kommuneplan 2023-35

Generelle forslag:

 • Det skal præciseres, at nye boligområder skal indeholde beboerfaciliteter som fx udendørs opholdsrum som appellerer til fællesskab og fælleslokaler til beboernes sociale aktiviteter, sammenkomster mv.
 • Regnvand skal ikke blot bruges rekreativt, men også genbruges i fx toiletskyld og til vanding af beplantning og grønne områder.
 • Naturlig beboeropmærksomhed: Bygningerne udformes, så de orienterer sig mod de offentlige områder. Vinduer, der vender ud mod fællesarealer og parkeringspladser, er med til et give flere ”øjne på gaden”, og dermed en større risiko for at blive opdaget, hvis man vil begå kriminalitet. Naturlig beboeropmærksomhed er en grundlæggende kriminalpræventiv og tryghedsskabende kvalitet, som er mulig at indtænke i byplanlægningen, og det skal vi i højere grad benytte os af.
 • Gågaden i Bymidten skal forlænges hen over Herlev Bygade i form af en ny pladsdannelse.
 • Etablere overdækkede parkeringsanlæg til cykler ved trafikale knudepunkter.
 • Opsætning af el-ladestandere strategisk i hele kommunen.

S. 12, afsnit om Solenergianlæg, tilføjes:

 • Bygherrer opfordres til at etablere solenergianlæg i forbindelse med nye lokalplaner.

S. 32, afsnit om Kantzoner, 2. linje:

 • ”halv- eller hel” slettes.
 • Og til sidst tilføjes afsnittet: ”Uanset, at byggeriet er privat, skal der være adgang for byens borgere til legepladser og grønne områder.”

S. 54, 1. afsnit under Redegørelse, slettes:

 • ”…og Herlev Hallerne”.

S. 98, 2. afsnit, 3. linje, ændres:

 • ”mindst 70% reduktion i drivhusgasudledningerne i 2030 ” ændres til ”mindst 80% reduktion i drivhusgasudledningerne i 2030”.

S. 104, 1. afsnit, 3. linje, ændres:

 • ”klimaforandringerne vil fortsætte en årrække endnu.” ændres til ”klimaforandringerne vil fortsætte årtier endnu.”

S. 113, afsnit om Mulige indsatser, bullet 2, 2. linje efter LAR-løsning tilføjes:

 • ”…som blandt andet kan omfatte genanvendelse af regnvand til fx toiletskyl.”

S. 136, 4. afsnit, linje 3-7, slettes:

 • ”I den forbindelse vil vi arbejde for, at også andre former for byggeri kan blive en del af idrætsområdet, og dermed bidrage til et mere levende miljø på alle tider af døgnet. Det kan være boliger eller andre typer anvendelse, der supplerer den primære anvendelse til idræt.”

S. 139, afsnit om Solenergianlæg, 2 linje indføjes:

 • Bygherrer opfordres til at etablere solenergianlæg i forbindelse med nye lokalplaner.

S 144, afsnit Tilgængelighed, linje 1:

 • ”størst mulig” slettes. 

S. 157, B22 – Boligområde, ændret status/anvendelse:

 • B22 ændres til offentligt formål (og overføres til Kildegårdskolen Vest som naturlegeplads for skolen.

S. 193, B9 – Boligområde, ændret antal etager:

 • Nuværende Maksimal antal etager på 2 ændres til ”1,5 (sadeltag)”.

S. 197, B8 – Boligområde, ændret antal etager:

 • Nuværende Maksimal antal etager på 2 ændres til ”1,5 (sadeltag)”.

S. 199, B6 – Boligområde, ændret antal etager:

 • Nuværende maksimal antal etager på 2 ændres til ”1,5 (sadeltag)”.

S. 220, BE2 – Blandet bolig og erhverv (McDonalds), ændring af bebyggelsesprocent/punkthus:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 240% til 135%.
 • Sætningen ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere et enkelt punkthus i op til 14 etager med en eventuel nedtrapning herfra.” slettes.

S. 228, BE4 – Blandet bolig og erhverv (Hørkær1-5), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/punkthus:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 150% til 135%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 9 til 6 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 36 m til 24 m.
 • Sætningen ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere et enkelt punkthus i op til 14 etager.” slettes.

S. 233, BE9 – Blandet bolig og erhverv (Hørkær-kørebane), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/betingelser:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 170% til 135%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 8 til 6 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 30 m til 24 m.
 • Sætningen ”Bebyggelsesprocenten er 170 … 140 … 30…konstruktion.” ændres til ”140/115/25”.

S. 235, BE21 – Blandet bolig og erhverv:

 • Ordet ”boligområde” udgår.

S. 239, BE8 – Blandet bolig og erhverv (Lyskær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 196% til 135%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 6 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.

S. 241, BE10 – Blandet bolig og erhverv (Marielundsvej-Vasekær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/betingelser:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 150% til 135%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 5 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 20 m til 16 m.
 • Sætningen: ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere enkelte dele af bebyggelsen i 10 etager med en eventuel nedtrapning herfra.” Slettes.

S. 244, BE11 – Blandet bolig og erhverv (Vasekær-Hørkær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 150% til 135%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 5 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 20 m til 16 m.

S. 247, BE12 – Blandet bolig og erhverv (Marielundsvej), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/betingelser:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 140% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 5 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.
 • Sætningen: ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere enkelte dele af bebyggelsen i 10 etager med en eventuel nedtrapning herfra.” Slettes.

S. 250, BE13 – Blandet bolig og erhverv (Mileparken-Lyskær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/betingelser:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 140% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 5 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.
 • Sætningen: ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere enkelte dele af bebyggelsen i 10 etager med en eventuel nedtrapning herfra.” Slettes.

S. 253, BE14 – Blandet bolig og erhverv (Mileparken-Lyskær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 140% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 5 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.

S. 256, BE15 – Blandet bolig og erhverv (Mileparken-Lyskær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/betingelser:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 175% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 6 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.
 • Sætningen: ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere enkelte dele af bebyggelsen i 10 etager med en eventuel nedtrapning herfra.” Slettes.

S. 258, BE16 – Blandet bolig og erhverv (Mileparken-Lyskær-Ringvejen), ændring af bebyggelsesprocent:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 140% til 120%.

S. 260, BE17 – Blandet bolig og erhverv (Lyskær-Ringvejen), ændring af bebyggelsesprocent:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 150% til 120%.

S. 262, BE18 – Blandet bolig og erhverv (Marielundsvej-Lyskær), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 150% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 6 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.

S. 264, BE19 – Blandet bolig og erhverv (Marielundsvej 48-50), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/punkthus:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 160% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 8 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 32 m til 16 m.
 • Sætningen: ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere et enkelt punkthus i op til 21 etager.” Slettes.

S. 266, BE20 – Blandet bolig og erhverv (Hørkær-Mileparken), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde/betingelser:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 175% til 120%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 6 til 4 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 24 m til 16 m.
 • Sætningen: ”Med lokalplan er der mulighed for at fastlægge bestemmelser om at etablere enkelte dele af bebyggelsen i 10 etager med en eventuel nedtrapning herfra.” Slettes.

S. 295, C21 – Centerområde (Baneløkken-Toggang-Herlev Hovedgade-Ringvej), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 250% til 140%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 8 til 5 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 28 m til 18 m.

S. 297, C2 – Centerområde, delvis ændring med følgende tekst:

 • ”Grønt område og parkeringspladser foran Herlevhallen og overfor Lindehøj Kirke har ikke status af boligområde.”

S. 303, C6 – Centerområde (Bangs Torv), ændring af bebyggelsesprocent/antal etager/maksimal højde:

 • Ændring af bebyggelsesprocent fra 255% til 140%.
 • Ændring af maksimal antal etager fra 13 til 6 etager.
 • Maksimal højde ændret fra 45,5 m til 24 m.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)