Klimahandleplan vedtages

Jeg glæde mig rigtig meget til dagens møde i Kommunalbestyrelsen, hvor vi skal vedtage en ambitiøs Klimahandleplan for hele Herlev. Målsætning om nedbringelse af CO2-udledningen med mindst 60% i 2025, mindst 80 % i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050 (og gerne før!). Planen indeholder 99 konkrete indsatser for at nedbringe CO2-udledningen.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)