Stor ambitiøs klimahandleplan

Stor ambitiøs klimahandleplan for Herlev er nu klar til politisk vedtagelse. Er netop kommet hjem fra møde i Klimahandleplansudvalget, hvor vi lagde sidste hånd på udkast. Klimahandleplanens målsætning er en reduktion af CO2 på 80% i 2030, og hvis alle initiativer, indsatser og delmål kommer i hus en reduktion på hele 92% i 2030.

Arly Eskildsen
Fmd. Klimahandleplansudvalget (SF)