Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Vejprojekt på Hørkær og fremtidig cykelløsning

SF og Enhedslisten foreslår, at Herlev Kommune etablerer en smal delt sti for fodgængere og cyklister på Hørkær – løsningsforslag 2 i ”Notat om cykelfaciliteter på Hørkær”.

Løsningsforslag 2 er, når løsningsforslag 4 – delt sti i normal bredde – ikke ser realisabelt ud, det løsningsforslag, som giver mest tryghed for cyklister.

Det er afgørende for tryghed og trafiksikkerhed, at lastbiler og personbiller ikke blandes med bløde trafikanter som cyklister på vejbaner på samme vejniveau. En blå cykelstrimmel giver ikke en tilfredsstillende tryghed og sikkerhed for cyklister. Det er ikke godt nok, at cykelstrimlen giver en lille forbedring i trygheden for cyklister jf. Notat om cykelfaciliteter på Hørkær.

SF og Enhedslisten støtter i øvrigt forslaget om forbud mod gennemkørende lastbiler, 3 bump, hastighedstighedsregulering til 40 km.

Arly Eskildsen, Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Willi Bjerregaard, Kommunalbestyrelsesmedlem (Enhedslisten)