Den faglige og sociale trivsel i folkeskolerne skal øges

I Danmark har vi kun én afgørende ressource – en veluddannet arbejdskraft og evnen til innovation. Det er en katastrofe, at de borgerlige partier i folketinget sparer på uddannelsesområdet. Tværtimod skal vi prioritere at skabe de bedste vilkår for vores børn opvækst i form af højkvalitetsdaginstitutioner med ordentlige normeringer. Vi skal have de bedste folkeskoler, som har ressourcerne til at bryde den negative sociale arv og sikre såvel den sociale som faglige trivsel. Vi skal kort og godt løfte andelen af unge som får en uddannelse.

I Herlev har vi også ganske store udfordringer på folkeskoleområdet. Selv om udviklingen går i den rigtige retning, så viser de seneste tilfredsmålinger og opgørelser, at vores folkeskoler halter bagud på en række vigtige områder som fx andelen af unge, som ikke opnår karakteren 2 i dansk og matematik, andelen af unge fra Herlev, som er i gang med en ungdomsuddannelse. Og på centrale punkter ligger Herlevs folkeskoler 2-4 procentpoint bagud i forhold til landsgennemsnittet hvad angår faglig og social trivsel.

Derfor stiller SF forslag om, at der i Budget 2017 afsættes en pulje på 6 mio. kr. til øge faglig og social trivsel i folkeskolerne. En pulje som skal udmøntes sammen med forældrebestyrelserne og de ansatte og være med til at understøtte handlingsplanerne for udviklingen af Herlevs folkeskoler. Vi skal i Herlev have høje ambitioner om at løfte såvel den faglige som sociale trivsel i skolerne til glæde for Herlevs børn og unge. Det er deres fremtid det gælder.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder