Skolerne får friheden til at forringe standarden

Med budgetaftalen på skoleområdet cementerer et flertal kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen ikke længer tager ansvar for den overordnede skolestruktur og klassestørrelser. Det har vi set var Socialdemokratiets dagsorden i seneste år, men nu bakkes det desværre også op af forligspartierne.

Helt konkret betyder det, at der ikke længere er garanti for fx indskolingstrin de to skolematrikler på afd. Elv eller afdeling Eng og tilsvarende på Kildegårdskolens afd. Øst og Vest. Det ville også have betydet, at den tidligere bestyrelse for Kildegårdskolen kunne have gennemføre deres forslag om omorganisering af skolen i 2020 – uden at spørge kommunalbestyrelsen og hen over hovedet på et flertal af forældrene.

Det betyder også, at den nuværende skolevedtægts mål om en gennemsnitlig klassedannelse på 21 elever ophæves. Dermed vil skoleledelserne på de enkelte skoler få frit slag til at sammenlægge klasser og øge klassestørrelserne til fx 28 elever.

Forældre til fremtidige børn i Herlevs skoler får med aftalen heller ikke indflydelse på den overordnede skolestruktur og klassestørrelser ved at stemme ved valget til kommunalbestyrelsen i fremtiden. Flertallet løber fra sit politiske ansvar og stiller skolerne frit til at forringe kommunens standarder på skoleområdet, hvad angår placering af klassetrin og klassestørrelser.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)