SF’s ændringsforslag til Budget 2020

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2020 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres.

SF har følgende forslag til Budget 2020:

Børneområdet
1. Bedre normeringer i daginstitutionerne (5,0 mio. kr.)
2. Øget tilskud til uddannelse af flere meritpædagoger for at rette op på den skæve fordeling af uddannet/ikke-uddannet pædagogisk personale (0,5 mio. kr.)

Skoleområdet
3. Besparelse på afdelingsledelse og administration på folkeskolerne annulleres (1,366 mio. kr.)
4. Styrkelse af trivselspakken (1,65 mio. kr.)

Forebyggende indsatser
5. Reduktion af familieterapien i PPR annulleres (0,615 mio. kr.)
6. Nedlæggelse af voksentandplejen annulleres (0,204 mio. kr.)
7. Administrative budgetreduktioner i Jobcentret – nedlæggelse af en stilling annulleres (0,538 mio. kr.)

Det specialiserede område og Socialpsykiatrien
8. Løft af det specialiserede område og budgettilpasning til et realistisk niveau (2,0 mio. kr.)
9. Socialpsykiatrien – koordinator mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale støttefunktioner samt pårørenderådgivning/koordinator 
(0,5 mio. kr.)
10. Minibus/transporter til socialpsykiatrien leasing (0,075 mio. kr.)

Kulturområdet
11. Reduktion på Biblioteket annulleres (0,205 mio. kr.)
12. Reduktion på Musikskolen annulleres (0,307 mio. kr.)

Miljø og klima
13. Elbiler i ældreplejen, driftsafdelingen mv. i takt med nye leasingaftaler eller nyindkøb – eventuelle merudgifter (0,25 mio. kr.)
14. Reduktion i Teknik og Miljøs administrative budget, Grønne områder –(kvalitetsniveau sænkes i forbindelse med pleje af de grønne områder) annulleres (0,103 mio. kr.)

Trafiksikkerhed/Støj
15. Øget indsats for trafiksikkerhed og støjbekæmpelse (0,5 mio. kr.)

Total driftsbudget (13,813 mio. kr.)

Finansiering af SF’s driftsforslag:    
16. Rådighedsbeløb (3,754 mio. kr.)
17. Grundskyld + 1,4 promille (10,088 mio. kr.)

Miljø og klima anlæg
18. Nyt ESCO-2 projekt Bygningsoptimering og CO2-reduktion – anlæg, kasse- og lånefinansieres (10,0 mio. kr.)
19. Solceller på kommunale bygninger i takt med ændret lovgivning og i sammenhæng med ESCO-2 projekter – anlæg, kasse- og lånefinansieres (5,0 mio. kr.)

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF