SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Med en meget moderat skattestigning på grundskylden, vil de allerværste besparelser på Budget 2016 kunne undgås og nye initiativer vil kunne gennemføres. SF har følgende forslag til fjernelse af besparelser i Budget 2016 (og videreførte besparelser fra Budget 2015): Kvalitetsstandarder dagtilbud handicapområdet                                                   1,5 mio. kr. Væk med takststigning børnepasning                                                                       1,3 mio. kr. Væk med 1% takstreduktion… Fortsæt læsning af SF’s ændringsforslag til Budget 2016

Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk

Det er ikke svært at forstå, hvorfor Ankestyrelsen har underkendt Herlev Kommune i 16 ud af 25 ankesager om omfanget af bevilliget beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samværstilbud. Det skyldes alene en politisk beslutning truffet af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Det konservative Folkeparti i maj 2014 om at ville spare 1,5 mio. kr. ved at… Fortsæt læsning af Ankestyrelsens underkendelse af Herlev Kommune skal adresseres politisk

Konservativt hykleri

Det er et fantastisk konservativt hykleri, at klandre SF for at kæmpe imod besparelserne og forringelser af den lokale velfærd og service over for borgerne. Besparelser som rammer bl.a. handicappede, hvor dagtilbuddene reduceres fra fire til tre dage om ugen (besparelse på 1,5 mio. kr.) – på sundhedsfremmeområdet, hvor indsatsen i forhold til meget udsatte… Fortsæt læsning af Konservativt hykleri

Politik vilje til velfærd eller nedskæringer

Diskussionen om Herlevs budget, nedskæringer på den lokale velfærd og kommunens tilbagevendende økonomiske underfinansiering handler i bund og grund om, hvorvidt vi har politisk vilje til at undgå de massive nedskæringer gennem en moderat skattestigning. Herlev har en af landets laveste skatteniveauer (kommuneskat og grundskyld til sammen). Derfor er det – hvis man som SF… Fortsæt læsning af Politik vilje til velfærd eller nedskæringer

SF afviser de massive nedskæringer

Oplægget til budget for 2015 indeholder massive nedskæringer og forringelser af den lokale velfærd. 1 % generel besparelse på rammebudget videreføres i 2015. Det famøse sparekatalog fra foråret er nu indarbejdet. I alt besparelser på 17 mio. kr. Dertil kommer som nye forslag om besparelser på Medborgerhuset, Børnenaturcentret Kildegården, feriekolonier og socialpsykiatrien. SF afviser oplægget… Fortsæt læsning af SF afviser de massive nedskæringer

SF-indflydelse på Budget 2014

Budgettet for 2014 er i sit udgangspunkt noget der nærmere sig en total fremskrivning af Budget for 2013 – med ganske tydelige SF-fingeraftryk. Jeg vil gerne fremhæve, at prisen på pasning af børnene i daginstitutionerne fastholdes og er uden pris/løn-fremskrivning. Fremragende! Det helt centrale fokusområde for det kommende års politiske arbejde er gennemførelsen af den… Fortsæt læsning af SF-indflydelse på Budget 2014

Budget 2013 – tale ved kommunalbestyrelsesmødet 10. oktober 2012

Udgangspunktet var særdeles ugunstigt, idet Herlev er pålagt en økonomisk ramme, hvor vi i 2013 får 10-15 mio. kr. mindre fra staten. Derfor er der også tale om et sparebudget. SF har forsøgt at rejse debatten om, at Herlev har landets 7. laveste skatteniveau, hvilket betyder, at Herlev i forhold til gennemsnittet har 46 mio.… Fortsæt læsning af Budget 2013 – tale ved kommunalbestyrelsesmødet 10. oktober 2012

Kvalitet og service har førsteprioritet

SF ønsker at imødekomme befolkningens ønsker om høj kvalitet og service i det offentliges tilbud til borgerne. Det får vi ikke gratis – derfor er der et reelt politisk valg, om vi prioriterer lavt skatteniveau eller højt kvalitetsniveau i børnepasningen, skoler, ældreomsorg, sundhed, fritidsliv, miljøindsats osv. Herlev har landets 7. laveste skatten niveau – det… Fortsæt læsning af Kvalitet og service har førsteprioritet