Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Udviklingsselskabet NPV, der står bag det kommende Bymidte-projekt, skriver på deres hjemmeside: ”Den nye markante hjørnebygning, som indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus, vil visuelt markere Herlev Bytorv som en helhed”. Indeholder Herlev Kommunes nye Rådhus! Det rejser unægtelig nogle spørgsmål omkring hele processen omkring en evt. beslutning om at lukke det nuværende Rådhus og flytte… Fortsæt læsning af Nyt rådhus – penge ud af vinduet?

Bymidten skal udvikles

En levende og driftig bymidte er helt afgørende for Herlev som lokalsamfund – det er og skal være det naturligt handelsmæssigt, kulturelt og socialt mødested. En hensygnende bymidte vil være en katastrofe for byen og kommunen. Og Bymidten har været udfordret gennem mange år – med perioder med tomme butikslokaler som et af de klarest… Fortsæt læsning af Bymidten skal udvikles

Hvorfor tillade superkompakt og 11 etagers højt boligbyggeri?

Det er positivt med byudvikling og bygning af nye boliger og ny daginstitution på Hørkær 17-19. Men det er jo ikke helt ligegyldigt, om det nye byggeri kommer til at fungere – både i forhold til naboer og for de nye beboere, som skal bo og leve i det. Det er (måske) forståeligt, at bygherrer… Fortsæt læsning af Hvorfor tillade superkompakt og 11 etagers højt boligbyggeri?

Ideer og forslag til Bymidte

Udvikling og fornyelse af Herlev Bymidte er helt centralt for Herlev som bysamfund og kommune. Bymidten er og skal i fremtiden være lokalsamfundets handelsmæssige, sociale og kulturelle samlingspunkt – uden det går Herlev en krank skæbne i møde. Det er derfor særdeles positivt, at der nu er en investor, som vil påtage sig ansvar og… Fortsæt læsning af Ideer og forslag til Bymidte

Mindretal undertrykkes i høringsperioden

På borgermødet om lokalplanen for det nye byggeri Hørkær 17-19 var hørringsmaterialet optrykt til mødedeltagerne. Men SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse imod et byggeri af op til 11 etager og 36 meters højde var ikke med. Hvorfor? Det er ganske enkelt undertrykkelse af et mindretal og et synspunkt i kommunalbestyrelsen, som det politiske flertal finder meget… Fortsæt læsning af Mindretal undertrykkes i høringsperioden

Nej til byggeri i 11 etager og op til 36 meters højde

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag til Lokalplan 99 for en boligbebyggelse på Hørkær 17-19 og Kantatevej 1. Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013-2015, Stationsnære kerneområder. Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 17-19 med bl.a. boligbyggeri og ny daginstitution. Men vi undrer os over… Fortsæt læsning af Nej til byggeri i 11 etager og op til 36 meters højde

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Forslag til Kommuneplan 2013-2025

Forslaget til Kommuneplan 2013-2025 indeholder en lang række mål og forslag til handlinger mv., som SF og Enhedslisten altovervejende er enige i. Men på nogle enkelte punkter er SF og Enhedslisten ikke enig i målsætningen, og på andre punkter ønsker SF og Enhedslisten mere præcise og klare mål, herunder angivelse af retning for nye handlinger,… Fortsæt læsning af SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Forslag til Kommuneplan 2013-2025

DISA-butikscentret flytter udviklingen væk fra Herlev Bymidte

Uden politisk forhandling om udformningen af det nye DISA-butikscenter er kommunalbestyrelsen nu parat til at vedtage projektet. Det vil i den aktuelle udformning blive en katastrofe for udviklingen i Herlev Bymidte. Det nye butikscenter på DISA-grunden skulle være et supplement til den eksisterende bymidte og dens butikker – men nu bliver det et alternativ. Med… Fortsæt læsning af DISA-butikscentret flytter udviklingen væk fra Herlev Bymidte

Udgivet
Kategoriseret som Lokalplaner

Det handler om Bymidtens overlevelse

SF’s modstand mod store dagligvarebutikker på DISA-grunden handler helt præcist om Bymidtens overlevelse. Hvis der bliver mulighed for at etablere store dagligvarebutikker på DISA-grunden, vil det nye center blive et alternativ til Bymidten – ikke et supplement, som vi alle ønsker i form af pladskrævende  udvalgsvarebutikker. Det er de erfaringer, som vi hidtil har kunnet… Fortsæt læsning af Det handler om Bymidtens overlevelse