Ideer og forslag til Bymidte

Udvikling og fornyelse af Herlev Bymidte er helt centralt for Herlev som bysamfund og kommune. Bymidten er og skal i fremtiden være lokalsamfundets handelsmæssige, sociale og kulturelle samlingspunkt – uden det går Herlev en krank skæbne i møde. Det er derfor særdeles positivt, at der nu er en investor, som vil påtage sig ansvar og… Fortsæt læsning af Ideer og forslag til Bymidte

Mindretal undertrykkes i høringsperioden

På borgermødet om lokalplanen for det nye byggeri Hørkær 17-19 var hørringsmaterialet optrykt til mødedeltagerne. Men SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse imod et byggeri af op til 11 etager og 36 meters højde var ikke med. Hvorfor? Det er ganske enkelt undertrykkelse af et mindretal og et synspunkt i kommunalbestyrelsen, som det politiske flertal finder meget… Fortsæt læsning af Mindretal undertrykkes i høringsperioden

Nej til byggeri i 11 etager og op til 36 meters højde

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag til Lokalplan 99 for en boligbebyggelse på Hørkær 17-19 og Kantatevej 1. Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013-2015, Stationsnære kerneområder. Vi bakker op om planerne for byudvikling af Hørkær 17-19 med bl.a. boligbyggeri og ny daginstitution. Men vi undrer os over… Fortsæt læsning af Nej til byggeri i 11 etager og op til 36 meters højde

SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Forslag til Kommuneplan 2013-2025

Forslaget til Kommuneplan 2013-2025 indeholder en lang række mål og forslag til handlinger mv., som SF og Enhedslisten altovervejende er enige i. Men på nogle enkelte punkter er SF og Enhedslisten ikke enig i målsætningen, og på andre punkter ønsker SF og Enhedslisten mere præcise og klare mål, herunder angivelse af retning for nye handlinger,… Fortsæt læsning af SF og Enhedslistens mindretalsudtalelse til Forslag til Kommuneplan 2013-2025

DISA-butikscentret flytter udviklingen væk fra Herlev Bymidte

Uden politisk forhandling om udformningen af det nye DISA-butikscenter er kommunalbestyrelsen nu parat til at vedtage projektet. Det vil i den aktuelle udformning blive en katastrofe for udviklingen i Herlev Bymidte. Det nye butikscenter på DISA-grunden skulle være et supplement til den eksisterende bymidte og dens butikker – men nu bliver det et alternativ. Med… Fortsæt læsning af DISA-butikscentret flytter udviklingen væk fra Herlev Bymidte

Udgivet
Kategoriseret som Lokalplaner

Det handler om Bymidtens overlevelse

SF’s modstand mod store dagligvarebutikker på DISA-grunden handler helt præcist om Bymidtens overlevelse. Hvis der bliver mulighed for at etablere store dagligvarebutikker på DISA-grunden, vil det nye center blive et alternativ til Bymidten – ikke et supplement, som vi alle ønsker i form af pladskrævende  udvalgsvarebutikker. Det er de erfaringer, som vi hidtil har kunnet… Fortsæt læsning af Det handler om Bymidtens overlevelse

DISA-centret skal være et supplement – ikke et alternativ

Det er et spændende projekt om udviklingen af DISA-grunden til et nyt handelscenter, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at sætte i gang i aften. Det har mindst to store udfordringer: Dels trafikplanlægningen til og fra og rundt om centret. En af de helt store problemstillinger er, hvordan vi på samme tid opnår vores mål… Fortsæt læsning af DISA-centret skal være et supplement – ikke et alternativ

Ugyldig afgørelse, ulighed for loven og magtfordrejning

 – ugyldig afvisning af eventcenter på Hørkær 3 i Herlev Grundlæggende handler sagen om, at Herlev Kommune ulovligt har afvist at give tilladelse til etablering af restaurant og selskabslokaler på adressen Hørkær 3. Og at et flertal i kommunalbestyrelsen forsøger at redde skindet ved at nedlægge et §14-forbud, som vil forhindre, at det retslige grundlag… Fortsæt læsning af Ugyldig afgørelse, ulighed for loven og magtfordrejning