Ideer og forslag til Bymidte

Udvikling og fornyelse af Herlev Bymidte er helt centralt for Herlev som bysamfund og kommune. Bymidten er og skal i fremtiden være lokalsamfundets handelsmæssige, sociale og kulturelle samlingspunkt – uden det går Herlev en krank skæbne i møde.

Det er derfor særdeles positivt, at der nu er en investor, som vil påtage sig ansvar og risiko for at udvikle og fornye Bymidten – et initiativ, som mange har sukket efter i mange år.

Der er sikkert mange gode ideer til, hvordan Bymidten kan komme til at se ud i fremtiden – her er SF’s ideer og forslag til den kommende VVM-redegørelsen for Herlev Bymidte:

  • Forlænge gågaden hen over Herlev Bygade, dvs. lukning ved pavillionen/Paletten-bygningen. Burde være en mulighed, når der åbner en ny tilkørselsvej til centret fra Herlev Hovedgade.
  • Byggehøjden i det nordøstlige hjørne bør begrænses. Relevante skyggediagrammer ønskes udarbejdet.
  • Det arkitektoniske udseende: Vi ønsker ikke en betonklods – mulighed for at kræve bygningens facade beklædt med røde mursten.
  • Sikre åbne butiksfacader ud mod gågaden og Herlev Torv.
  • Genbrug af regnvand fra tagene – kan bruges i toiletskyld og til vanding af beplantningen i den nye taghave.

 Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder