Borgmesteren undertrykker politiske mindretal

Borgmesteren undertrykte på sidste kommunalbestyrelsesmøde SF’s ændringsforslag til budget for 2007, da han indstillede, at SF’s ændringsforslag ikke kunne komme til afstemning. Derved forhindrede borgmesteren, at SF’s forslag om en madordning for de 3-6 årige i at komme til afstemning.

Borgmesterens begrundelse for at afvise forslaget som ukonkret holder ikke. Hvis det var tilfældes, burde borgmesteren have bedt forvaltningen om at hjælpe SF med de konkrete kontobetegnelser og præcise beløb. Men det undlod borgmesteren. SF blev ikke kontaktet af forvaltningen i denne anledning. Derfor kom det også helt bag på SF, da borgmesteren under punktet meddelte, at han indstillede forslaget til afvisning. Borgmesteren havde haft 14 dage til at foranlede, at SF fik denne information – og derved give os i SF mulighed for i samarbejde med forvaltningen at præcisere forslaget.

Ved at undlade at foranlede informationen til SF og tilbud om den tekniske hjælp har borgmesteren ikke bare brudt en skik i Herlev Kommune, men også tilsidesat sit ansvar som leder af kommunens administration jf. den kommunale styrelseslov. Konsekvensen er, at et politisk mindretal er blevet undertrykt og forhindret i at få sit ændringsforslag til budgettet for 2007 sat til afstemning.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF