Børnene er blevet kastebolde i nedlæggelse og omstrukturering af daginstitutioner

Den ligger jo lige på den flade hånd og kan ikke være mere indlysende, som en forældre klart og tydeligt påpeger i sidste uge:

Hvorfor starter kommunen med at lukke to daginstitutioner (både Storkereden og Byvænget) i den sydlige del af Herlev inden den planlagte renovering og ombygning af institutionen på Sønderlundsvej er gennemført?

Hvorfor har kommunen ikke ventet med at gennemføre de politisk besluttede lukninger til at daginstitutionen på Sønderlundsvej stod færdigombygget? Med den valgte fremgangsmåde er flere børn end strengt nødvendigt blevet “kastebold” i det igangværende ombygningsforløb.

Hertil kommer, at ventelisterne til en daginstitutionsplads er meget presset, hvorfor flere forældre presses af situationen til at benytte dagplejetilbud frem for den ønskede pasning i daginstitution. Det rejser nok engang berettet tvivl om det rigtige i kommunalbestyrelsesflertallets beslutning sidste efterår om nedlæggelse af en vuggestue og en daginstitution i Herlev.

Vi politikere kan være uenige om prognosegrundlaget for antallet af daginstitutionspladser – men i denne sag er det desværre børnene, som må bære omkostningerne ved en kritisabel planlægning.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
medlem af kommunalbestyrelsen for SF