Nye toner på skoleområdet – men holder det?

Det er positivt, at Venstre i Herlev nu vil satse mere på den indholdsmæssige side af folkeskolen. Men det står i grel modsætning til de sidste to år, hvor Venstre i budgetforlig med Socialdemokratiet har medvirket til at spare på driften af Herlevs folkeskoler.

Også på landsplan har regeringen via økonomiaftalene med kommunerne presset kommunerne økonomi så meget, at der over bred kam er sket nedskæringer på børne- og folkeskoleområdet. Nu kommer regeringen så med lidt puddersukker og drysser et par hundred mill. kr. ud over det forhold, at der de seneste par år er sket besparelser på børne- og skoleområdet på mellem en halv og hel mia. kr.

I Herlev vil SF – lige som de forudgående – arbejde for øgede midler til den løbende indkøb af nye undervisningsmateriale, afvise besparelser på lærertimer, sikre penge til pædagogiske udviklingprojekter og lærernes efter- og videreuddannelse, samt give børnene mulighed for mere motion og et sundt måltid mad hver dag. Sultne og passive børn lærer ikke meget. SF vi også anvise finansiering af en hurtig renovering og ombygning af skolerne til tidssvarende og moderne undervisningsmiljøer. Det er børneparate skoler, som giver dygtige elever – og det er fremtidens råstof for samfundet.

Venstre og Lis Lykke burde i stedet for at afskaffe 9-punktsplanen på folkeskoleområdet have medvirket til sammen med SF at udforme en ny plan for udvilingen af det undervisningsmæssige indhold i vores skole. Og allerbedst: Gør sin indflydelse gældende over for regeringen og Venstre på landsplan, så den økonomiske udsultning af kommunerne stoppes.

Med venlig hilsen

Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF