Den kollektive trafik får 1 mia. kr.

Det er særdeles positivt, at udløberen af debatten om trængselsringen bliver, at den kollektive trafik nu tilføres 1 mia. kr. Pengene fordeles med 500 mio. kr. til billigere billetter og 500 mio. kr. til udbygning og forbedring af den kollektive trafik.

Priserne indenfor den kollektive trafik er gennem de sidste ti år steget mere end de almindelige prisstigninger. I SF har vi altid ment, at den bedste måde at få flere til at vælge bus og tog er ved at gøre den kollektive transport mere attraktiv. Derfor er der også grund til at glæde sig over, at der nu vil blive afsat et væsentligt beløb til bedre og billigere kollektiv trafik.

Det bedrøvelige ved udfaldet af debatten om trængselsringen er, at vi nu har forkertset en mulighed for at gøre noget alvorligt ved hovedstadsområdets trængselsproblemer, som hvert år koster samfundsøkonomisk 6-7 mia. kr. Årsagen hertil er ikke alene den borgerlige modstand mod enhver form for betalingsring, men også en amatøragtig håndtering af sagen omkring placeringen af ringen.

S-SF gik til valg på placering af trængselsringen på O2 i Københavns Kommune. Det var også i god tråd med den anbefaling, som 16 kommuner i Hovedstadsområdet (inkl. Herlev) var nået frem til i 2008. Men i december 2011 flyttes placeringen af trængselsringen ud til kommunegrænsen. Derved flyttede man alle praktiske problemer ud i Omegnskommunerne og brød den fælleskommunale forståelse af placeringen af ringen. Det gav reelt nådestødet til en helt nødvendig trængselsafgift og en mulig løsning på nogle af Hovedstadsområdets trængselsproblemer.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe