Hul i kommunekassen på 20 mio. kr.

Et hul i kommunekassen på 20 mio. kr. medfører nu en spareplan for at opnå balance ved årets udgang, en udviklings- og indsatsplan for Jobcentret og indskrænkning af kommunens forvaltning.

Jobcentret vil uden en udviklings- og indsatsplan generere 20 mio. kr. i budgetoverskridelse, og efter planen en vurderet overskridelse med 13,5 mio. kr. Noget er konjunkturbestemt og VK-regeringens omlægning af aktiveringssatsen i nov. 2010. Det et er slet ikke det hele.

Manglende rettidig opfølgning på sygedagpenge har foreløbig kostet Herlev Kommune 16 mio. kr. over årene 2010-12. Der er vel op mærke alene tale om opgjorte ekstraomkostninger. Herlev Kommunes Jobcenter har i en periode haft noget der lignede en sjællandsrekord i lange sygedagpengeforløb, hvor kommunen ender med at stå med regningen alene og uden refusioner. Revisionen har både i 2010 og 2011 haft anmærkninger vedr. Jobcentret. SF har i Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen rejst sagen mange gange i løbet af 2010 og 2011 – og trods forskellige positive tiltag, må vi nu konstatere, at området reelt har været helt ude af kontrol og med en dybde, som ikke tidligere har været erkendt af den politiske ledelse og forvaltning.

SF har i forbindelse med Økonomi- og Planlægningsudvalgets hastebehandling ønsket en grundigere analyse og redegørelse for, dels udgiftsudviklingen på Jobcenterområdet og de sociale overførsler, dels hvilke stillinger i kommunens administration, som påtænkes nedlagt, og hvilken indflydelse nedlæggelse af disse stillinger – 5-6 stillinger – vil kunne få for betjeningen af borgerne, herunder udvikling og effektivisering af kommunens velfærdsydelser til Herlevs borgere.

Det er godt, at der hurtig tages politisk handling på hullet i kommunekassen, som er ved at opstå, hvis der ikke blev taget handling nu. Men det er ikke i orden, at vi i kommunalbestyrelsen ikke kan få et ordentligt oplyst grundlag at træffe beslutningerne på.

Arly Eskildsen
Fmd. SF’s kommunalbestyrelsesgruppe