Energioptimerende renovering af kommunens bygning

På sidste kommunalbestyrelsesmødet blev en omfattende investering på i alt 125 mio. kr. over 5 år i en renovering af Herlev Kommunes ejendomme og bygninger vedtaget.

Målet er en markant reduktion i Herlev Kommunes energiudgifter og bidrage til at nedbringe kommunens CO2-udslip. Alt sammen et vigtigt skrift i retning af en mere miljø- og bæredygtig kommune. Projektet indeholder også en mulighed for etablering af solceller på kommunens bygninger – et ønske SF har haft i mange år.

Dertil kommer, at der med den store investering også indhentes på lidt af det meget omfattende vedligeholdelsesefterslæb, som er blevet dokumenteret med analysen af bygningernes tilstand i forbindelse med projektets udarbejdelse.

Det er meget glædeligt, at vi nu efter mange års tilløb og tovtrækkeri nu kommer gang med en miljø-, energi- og bygningsmæssig optimering, som oven i købet økonomisk hviler i sig selv på den lange bane. Det er bare sund fornuft.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem (SF), politisk leder