Gør Herlev til pesticidfri by!

Åbent brev til

De 5 butikker, der fortsat sælger sprøjtemidler i Herlev Kommune:

– Råd og Dåd/Herlev Byggecenter.
– Vilhelm Bang/Kop & Kande.
– Kvikly.
– Føtex.
– Sadolin Farveland.

Gør Herlev til pesticidfri by!

Til Råd & DåD/Herlev Byggecenter, Vilhelm Bang/Kop & Kande, Kvikly, Føtex og Sadolin Farveland.

Danmarks grundvand forurenes med sprøjtegifte.

Ca. halvdelen af vandboringerne i Københavns Amt er lukket efter fund af pesticider i vandet.

Problemet stammer fra brugen af pesticider til bekæmpelse af bl.a. ukrudt.

Hvis vi stadig ønsker, at det danske grundvand skal kunne bruges som drikkevand uden omfattende kemiske rensningsprocesser, så er der kun én vej, nemlig at undlade at anvende sprøjtemidler.

Landbrugets meget store forbrug af pesticider har længe været i søgelyset, dog uden at det har hjulpet særlig meget.

Men også i de private haver bruges pesticider, og det endda i så stor mængde, at forbruget af pesticider i de danske haver er større end forbruget pr. hektar i landbruget. Da mange danske haveejere aldrig kunne finde på at hælde gift i egen have, så tyder det på et meget stort forbrug i nogle haver.

Mange kommuner og amter er holdt helt op med at bruge pesticider mod ukrudt på egne arealer. Det gælder bl.a. Herlev Kommune og Københavns Amt. Samtidig henstiller både Herlev Kommune og Københavns Amt til borgerne om ikke at bruge pesticider mod ukrudt i haverne, da det er helt unødvendigt.

I Herlev Kommunalbestyrelsen er der bred politisk opbakning omkring opfordringen til borgerne om at undlade brug af sprøjtemidler.

Jeres butikker har en meget stor mulighed for at yde et bidrag til, at kommende generationer kan drikke vand uden sprøjtegift.

Det kan I gøre ved at tage sprøjtegiftene ned fra jeres hylder og sende dem retur til producenten med besked om, at I ikke fremover forhandler sprøjtegifte. Eller I kan lade være med at genbestille produkterne, så de udfases af jeres varesortiement.

Det vil betyde, at de få, der “luger” deres ukrudt med gifte, ikke længere kan købe giftene, og dermed heller ikke er i stand til at forurene vores grundvand med gift.

De sprøjtegifte mod ukrudt, der står i jeres butik, er helt unødvendige. For ukrudtet kan klares med et fornuftigt valg af planter i haven og ved brug af hakkejern, rive, gasbrænder og ukrudtsdamper.

Da SF’s miljøgruppe i 1997 undersøgte omfanget af butikkernes salg af pesticider i Herlev Kommune var der 13 butikker, som markedsførte pesticider. Siden har en lange række butikker droppet salget af sprøjtemidler. I dag er der 5 butikker i Herlev, som fortsat sælger sprøjtemidler. Hvad forhindrer jer I at følge det gode eksempel og droppe de mange giftstoffer på jeres hylder nu?

Måske vil I sige, at så længe det ikke er forbudt at anvende sprøjtegiftene, må det være op til forbrugerne selv at bestemme om de vil købe dem. Her må spørgsmålet til jer være, om I slet ikke har nogen moral om hvad i faldbyder? Det drejer sig jo ikke om mere eller mindre underlødige vare, men om den rene gift I markedsfører!

Måske kan Herlev blive den første pesticidfrie kommune – i hvert fald hvad angår offentlig anvendelse af sprøjtegifte og butikkernes salg af samme.

Gør Herlev til en sprøjtefri kommune nu!

Med venlig hilsen

På vegne af SF’s miljøgruppe i Herlev

Arly Eskildsen
Formand for SF-Herlev
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF