Modig skolebetjent er tæt på sandheden

Teknisk serviceleder Allan Tødten på Lindehøjskolen skal have tak for sit mod og ærlige udtalelser om den faldende standard på vedligeholdelsen på Herlevs skoler.

For der er noget om snakken – uanset at repræsentanter for det politiske flertal i kommunalbestyrel-sen vil gøre alt for at mane udsagnet i jorden. Det er i høj grad fortidens årti lange undladelsessynder, som vi i Herlev er i gang med at rette op på. I 80’erne og i 90’erne fik vores skoler lov til at sygne hen – med bygningsmæssige forfald, svamp og svimmelsvampsangreb, huller i gulvbelægningen, skramlede vægge, uhumske toiletforhold, forældede skolemøbler, håbløst forældede undervisningsbøger. Dertil kom mangel på IT-udstyr og nye moderne undervisningsmiljøer.

Den første genopretningsplan var den såkaldte 9-punktsplan, som i årene 1999-2003 rettede op på den værste nedslidning og indhentede det værste efterslæb på det indholdsmæssige plan. Desværre blev planen ikke videreført fra 2004. Nu er kommunen så i gang med en omfattende ombygningsplan, som foreløbig er kommet Elverhøjens Skole til gavn og i løbet af ydere 4-5 år vil nå rundt til alle skoler.

Men i erkendelse af, at skolernes standard hermed ikke er sikkert i fremtiden, har SF ønsket en ny handlingsplan til opfølgning af såvel 9-punktsplanen som ombygningsplanen. Den nye plan skal sætte fokus på bl.a. skolemøbler, undervisningsmaterialer, skolernes ordinære vedligeholdelse og evaluering af undervisningen. Det er aftalt mellem budgetforligspartierne, at denne plan skal foreligge inden udgangen af 2005.

Udsagnene fra Allan Tødten understreger behovet for en sådan handlingsplan. Det kan jo også med selvsyn konstateres, når man kommer rundt på skolerne. Jeg håber, at politikerne vil gribe den velmenende bold fra Allan Tødten i en positiv ånd – ikke som det alt for ofte sker: skyde den ned.
Arly Eskildsen,
kommunalbestyrelsesmedlem for SF