Højkvalitet i daginstitutionerne

Vi ved fra dansk og international forskning, at gode normeringer og fokus på et inspirerende udviklingsmiljø er med til at give vores børn det bedste afsæt for deres senere voksenliv. Og det ved vi jo også fra egne oplever.

Når jeg er sammen med mine to børnebørn på halvanden og fem år, så oplever jeg, hvordan de er nysgerrige og undersøgende fx krible-krable insekter, at de hele tiden spørger ind til, hvad der er dit og hint fx i forhold til fodbold eller om noget der sker omkring os. Jeg oplever også, hvordan den store, som er børnehavebarn, med fornøjelse leger en forståelse af tal og bogstaver ind gennem gættelege og spil – det kommer helt naturligt. Dertil kommer hyggestunderne med læsning af bøger, som vi alle ved er vigtig.

Vi kan som forældre og bedsteforældre støtte vores børn i deres udvikling. Rigtig meget endda. Men betydningen af højkvalitetsdaginstitutioner er også helt afgørende for børnene afsæt i livet. Derfor kommer vi ikke udenom at tale normeringer og dermed økonomi, hvis vi vil det godt for børnene i Herlev.

Med budgetaftalen for 2018 har vi fået en reel mindre opnormering via fuld kompensation på barselsorlov. Men vi skal videre. SF’s mål er en opnormering af daginstitutioner, SFO og Klub Herlev, så personalet har tid til at sige sig af alle børn og i særlig grad de indsatskrævende børn og dermed bidrage til at modvirke konsekvenserne af den negative sociale arv og social ulighed. Målet er max 3 vuggestuebørn/6 børnehavebørn pr. pædagog, hvilket vil kræve godt 30 ekstra fuldtidspædagoger/medhjælpere.

Dertil kommer indsatsen på at fortsætte det pædagogiske udviklingsarbejde og sikre ordentlige fysiske indendørs- og udendørs rammer, så børnene oplever spændende, kreative og motoriske udfordrende omgivelser.

Herlevs børnefamilier har krav på høj kvalitet i kommunens daginstitutioner.

Arly Eskildsen
Spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem (SF)