Madordning til børn er en fremsynet nødvendighed

Debatten om madordninger til børn i daginstitutioner og skoler raser. Det er rigtig glædeligt. Og naturligvis er der også nogle, som er skeptiske og stiller spørgsmål ved det betimelige i forslaget. Godt det samme, for det giver anledning til at lade argumenterne brydes.

For som kommunalpolitiker kan jeg ikke se bort fra, at ca. 20 % af Herlevs børn og unge vurderes at være overvægtige. Det er en sundhedsmæssige bombe – under fremtidens livskvalitet for alt for mange mennesker.

Væksten i antallet af overvægtige vil også føre til en voldsom belastning af sundhedsudgifterne.

Flere og flere påpeger også en sammenhæng mellem sund ernæring/kost og indlæring. Alt for mange børn og unge får ikke en sund og nærende kost til morgenmad og frokost. Det giver energiforladte og dårlig fungerende elever i skolen. I disse års skoledebat henvises der ofte til de internationale PISA-undersøgelser, hvor Sverige og Finland opnår bedre faglige måleresultater end Danmark. Det er slående, at disse to lande har skolemadordninger.

Endelig har det været et udtalt forældreønske. Et ønske om fælles madordninger, som jeg ikke mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan sidde overhørigt.

Et argument i mod fælles madordninger er, at det indskrænker forældreansvaret. Jeg mener bare ikke, at vi længere kan lukke øjnene for et stigende problem kombineret med et udtalt forældreønske. Og hvad så med forældreansvaret? Det begrænser sig jo slet ikke til spørgsmålet om madpakker, men vil jo også i fremtiden fortsat indeholde et ansvar for, at børnene får et sundt morgenmåltid, et sundt aftenmåltid, at børnene er udhvilede når de kommer i skolen, at børnene motiveres til gode fritidsaktiviteter som motion, kreative aktiviteter som musik, billedkunst og friluftsliv, at børnene stimuleres til gode læsevaner, og at vi som forældre aktivt bakker op om vores børns skoleliv. Derfor: også med en madordning i daginstitutioner og skoler vil der være store udfordringer at løfte i forældreansvaret!

PS. Selvfølgelig bør kommunen være behjælpelig med opkrævning af forældrebetalingen i Mælkebøtten.

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF