Tvivl om ytringsfriheden i Herlev efter fyring af kritisk skolebetjent

Efter kritiske udtalelser om Lindehøjskolens vedligeholdelsestilstand bragt i en artikel i Herlev Bladet d. 3. august 2005 er samme skolebetjent nu blevet fyret.

Det er et påfaldende sammenfald, men borgmester Kjeld Hansen udtaler, at der ikke er nogen sammenhæng. Så burde den sag være klar. Men desværre giver Kjeld Hansen samtidig selv næring til at se en sammenhæng mellem de kritiske udtalelser fra skolebetjenten og sammes fyring. Det sker, når Kjeld Hansen betegner skolebetjentens udtalelser til Herlev Bladet d. 21.9.2005 som “sådan en skidtspand” og samtidig besvarer på journalistens spørgsmål, om kommunale medarbejdere må udtale sig kritisk til pressen: “Ja, det må man da gerne, men man skal ikke benytte sin stilling til at udtale sig om noget, man ikke har kompetence til”!

For SF er det helt afgørende at understrege, at der ikke på nogen måde må kunne rejses tvivl om kommunens medarbejderes grundlovssikrede ytringsfrihed – og slet ikke via udøvelse af pression, direkte eller indirekte, i form af fyring eller trusler herom, repressalier og lignende.

SF stiller derfor følgende beslutningsforslag til det førstkommende møde i Herlev Kommunalbestyrelse d. 12. oktober 2005:

“For at fjerne enhver tvivl konstaterer/beslutter kommunalbestyrelsen:

  1. Kommunalbestyrelsen konstaterer og tager til efterretning, at der af Grundlovens § 77 fremgår følgende:

    “Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sin tanker, dog under ansvar for dom-stolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

  2. Kommunalbestyrelsen konstaterer, og tager til efterretning, at der på basis af Grundlovens § 77 består en gældende ret vedrørende offentlige ansattes ytringsfrihed. En retstilstand som blandt andet medfører følgende tre overordnede principper:

    * At alle kommunens ansatte fuldt ud har ret til på egne vegne at ytre sig i den offentlige debat i medierne. Herunder ret til at oplyse om sit ansættelsesforhold og sin stillingsbetegnelse, blot den ansatte ikke giver det udseende af, at udtalelsen sker på kommunens vegne.

    * At alle ansatte, ligesom andre borgere, har en tilsvarende ret til på egne vegne at rette henvendelser direkte til de valgte kommunalpolitikere, blot den ansatte ikke giver det udseende af, at henvendelsen sker på forvaltningsenhedens vegne.”

Arly Eskildsen
Kommunalbestyrelsesmedlem for SF