Psykiatriudvalgsformand: Chokerende tal dokumenterer systematisk overmedicinering i psykiatrien

Chokeret, forundret og bekymret er nogle af de ord, som formanden for Region Hovedstadens Psykiatri- og Socialudvalg, Arly Eskildsen, sætter på resultatet af en dataanalyse af anvendelsen af antipsykotisk medicin på fem udvalgte psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Chokeret, fordi analysen af talmateriale fra januar-marts 2012 viser, at der sker betydelige overmedicinering sted på alle fem psykiatriske centre. For to af centrene – PC Glostrup og PC Hvidovre – er der tale om meget høje doser til mange patienter. Som det hedder i analysen: ”Forbruget på flere centre stemmer ikke overens med de retningslinjer for maksimale døgndoser, som psykiatriens egne eksperter har fastsat”.  Analysen indikerer, at omkring halvdelen af patienterne på PC Glostrup og PC Hvidovre får døgndoser af antipsykotisk medicin over det anbefalede niveau .

Forundret, fordi notatet om anvendelse af olanzapin i Region Hovedstadens Psykiatri først bliver gjort regionspolitikerne og offentligheden bekendt onsdag d. 20. juni – en uge efter at medieomtalen af overmedicinering i psykiatrien begyndte i den såkaldte PC Glostrup-sag – og hele tre uger efter notatets udarbejdelse. I den foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup af 20. juni 2012 fremgår det, at ”en grundig undersøgelse af doseringen af olanzapin på PC Glostrup .. viste, at de maksimale anbefalede doser blev overskredet i et omfang, som var uacceptabelt”. Dette kom også først til politikernes kendskab efter en uges intensiv medieomtale

Bekymret, fordi sagen har taget en drejning, der må rejse spørgsmålet om, hvilke ledelsesmæssige konsekvenser, som Regionsrådet må overveje, når den endelige redegørelse foreligger. Den udbredte og omfattende overmedicinering i psykiatrien er ikke blot nogle få og uheldige undtagelsestilfælde. Det er i direkte modstrid med gældende vejledninger fra Psykiatriens Lægemiddelkomité og Regionsrådets politik for at undgå overmedicinering og arbejdet med systematisk at registrere bivirkninger af antipsykotisk medicin.

For yderligere information:

Arly Eskildsen (SF), formand for Psykiatri- og Socialudvalget, mobil 61 68 82 52